Ustawa wiążąca stawki w polisach z punktami karnymi przyjęta przez Sejm

0
1768

2 grudnia Sejm przyjął większość poprawek zgłoszonych przez Senat do nowelizacji prawa o ruchu drogowym, która m.in. zaostrza kary dla sprawców wykroczeń drogowych. Regulacja zakłada m.in. podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny z 5 do 30 tys. zł. Nowe przepisy przewidują również powiązanie wysokości stawek ubezpieczeń komunikacyjnych z liczbą punktów karnych i rodzajem popełnianych wykroczeń. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Sejm przyjął większość senackich poprawek do noweli zaostrzającej kary dla sprawców wykroczeń drogowych – podał Money.pl za PAP. Miały one głównie charakter doprecyzowujący. Izba zaakceptowała też merytoryczną poprawkę Senatu umożliwiającą usuwanie z Centralnej Ewidencji Kierowców nie tylko danych o wysokości grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, ale także danych o ich uiszczeniu.

Nowelizacja prawa o ruchu drogowym m.in. podwyższa maksymalną wysokość grzywny z 5 do 30 tys. zł oraz zwiększa wysokości grzywny, którą nałożyć można w postępowaniu mandatowym. Usprawnia także uzyskiwanie renty, która jest wypłacana osobom najbliższym ofiary wypadku drogowego przez sprawcę umyślnego przestępstwa ze skutkiem śmiertelnym.

Nowela umożliwia również udostępnienie podmiotom ubezpieczeniowym danych z CEPiK i dostosowanie stawek ubezpieczeń komunikacyjnych do historii wykroczeń kierowcy oraz otrzymanych przez niego punktów karnych. Po zakończeniu oceny ryzyka zakład ubezpieczeń będzie miał obowiązek niezwłocznie usunąć dane o punktach karnych kierowcy.

Więcej szczegółów na temat postanowień noweli:

Teraz akt trafi do podpisu prezydenta. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2022 roku.

Więcej:

https://www.money.pl/gospodarka/sejm-za-wiekszoscia-poprawek-senatu...

(AM, źródło: Money.pl, PAP, gu.com.pl)