Vienna Life: Rośnie liczba osób odkładających choć niewielkie kwoty

0
98

W latach 20092019 blisko trzykrotnie wzrosła liczba rodaków, którym udaje się regularnie odkładać przynajmniej niewielkie kwoty. Zjawisku temu towarzyszy jednoczesny spadek odsetka osób popadających w długi.

Jest to związane ze wzrostem średniego wynagrodzenia brutto, które w 2019 r. przekroczyło 5 tys. zł, tylko w ciągu ostatnich 10 lat wzrosło ono o ok. 60% – mówi Artur Frelek, dyrektor Pionu Rozwoju Biznesu Vienna Life.

Rosnące ceny żywności, mieszkań i paliw to największe zmartwienie Europejczyków. W Polsce wywóz śmieci jest już o 27% droższy niż przed rokiem, wycieczki turystyczne kosztują już o 6,8% więcej, usługi transportowe, lekarskie oraz fryzjerskie i kosmetyczne to średnio wzrost o 5,7% przy inflacji na poziomie 2,9% wynika z danych GUS. Z kolei z badania „Nawyki finansowe Polaków, czyli na czym lubimy oszczędzać” zrealizowanego dla BIG InfoMonitor przez Quality Watch wynika, że ponad 50% respondentów w ramach oszczędności kupuje głównie na promocjach. Bezpłatne parkowanie to sposób na oszczędzanie dla 40%, a powstrzymywanie się od zostawiania napiwków deklaruje 35% badanych. Według badań Konfederacji Nieodpowiedzialni 63% ankietowanych deklaruje, że posiada oszczędności, a ich wysokość jest zwykle mniejsza niż półroczne dochody. 41% respondentów odpowiedziało, że pieniądze odkłada „na wszelki wypadek/na zapas”. Okazuje się, że dla ponad połowy respondentów główną zaletą oszczędzania jest większe poczucie bezpieczeństwa. Znacznie mniej osób wskazywało na inne cele. – Niestety czekamy na jakiś impuls. Jako towarzystwo ubezpieczeniowe obserwujemy, że udział składki ubezpieczeń na życie w wydatkach konsumentów zanotował niepokojący spadek, szczególnie gdy odniesiemy to do kilkudziesięcioprocentowego wzrostu poziomu wynagrodzeń – komentuje Artur Frelek. – Dodatkowo w tegorocznym badaniu Vienna Life 50% ankietowanych przyznało, że podejmuje działania związane z ubezpieczeniem na życie (ubezpiecza się po raz pierwszy, zmienia warunki polisy, kupuje nową polisę), dopiero po tym, gdy dojdzie do niepożądanych sytuacji, choroby czy śmierci bliskiej osoby – dodaje.

(AM, źródło: Vienna Life)