VIG: Blisko realizacji celów na rok 2019

0
290

Trzy kwartały obecnego roku były udanym okresem dla Vienna Insurance Group (VIG). Zysk netto wzrósł o 9,5% w porównaniu do osiągnięcia z analogicznego okresu poprzedniego roku natomiast przypis składki –6,7% r/r. Wskaźnik mieszany (combined ratio) uplasował się na poziomie zbliżonym do uzyskanego na koniec września 2018 r.

– Jesteśmy przekonani, że zrealizujemy planowane cele na 2019 r. w odniesieniu do poziomu składki wynoszącej 9,9 mld euro i zysku przed opodatkowaniem w przedziale od 500 do 520 mln euro – podsumowała Elisabeth Stadler, dyrektor generalna Vienna Insurance Group.

Łączny wolumen składek VIG zwiększył się o 6,7%, do 7851 mln euro w pierwszych trzech kwartałach 2019 r. Wszystkie linie biznesowe uzyskały wynik sprzedażowy na poziomie wyższym od ubiegłorocznego. Grupa uzyskała dwucyfrowy wzrost w ubezpieczeniach zdrowotnych (+11,2%) oraz pozostałych majątkowych (+10,1%). Największy udział w tym osiągnięciu miała działalność w Polsce (+165 mln euro), Austrii (+110 mln euro) i krajach bałtyckich (+91 mln euro). Rynki Europy Środkowo-Wschodniej przyczyniły się do nieco ponad 9% wzrostu składek, czyli około 5% po pierwszej w historii konsolidacji ich rezultatów (Polska, kraje bałtyckie, Bośnia i Hercegowina).

Zysk brutto wyniósł 376,2 mln euro. Był to rezultat o 6,8% wyższy od uzyskanego w 3 kwartałach 2018 r. Największe wzrosty zysków osiągnięto w Polsce, Austrii i Bułgarii. Z kolei zysk netto wzrósł o 9,5% do 226,5 mln euro.

Łączny wskaźnik mieszany 96,4% był nieco wyższy od ubiegłorocznego (96,3%) wskutek konsekwencji wynikających ze zdarzeń pogodowych. Wynik finansowy, w tym wynik ze spółek konsolidowanych kapitałowo, wyniósł 627 mln euro, co oznacza spadek o 21,2% r/r. Obniżka wynikała głównie ze zmniejszenia zrealizowanych zysków z inwestycji oraz jednorazowych wpływów ze sprzedaży nieruchomości w 2018 roku. Zysk na akcję (w ujęciu rocznym) wyniósł 2,36 euro.

Z danych zaprezentowanych przez VIG wynika, że przypis składki z jej działalności w Polsce na koniec września 2019 r. osiągnął poziom 834,1 mln euro – o 24,7% więcej niż przed rokiem (668,7 mln euro). Zysk brutto wzrósł o 50,9% r/r, z 23,5 mln euro do 35,5 mln euro. Wskaźnik mieszany uplasował się na poziomie 95,3% (93,5% rok wcześniej).

(AM, źródło: VIG)