VIG/C-QUADRAT TFI ruszyło na podbój rynku funduszy inwestycyjnych

0
117

VIG/C-QUADRAT TFI rozpoczęło pełną działalność operacyjną. Na dzień dobry towarzystwo zaoferowało siedem funduszy otwartych: pięć w ramach parasola FIO i dwa (tzw. master-feeder) w ramach parasola SFIO.

– Rozpoczęliśmy pełną działalność operacyjną. Mamy nadzieję, że nowoczesna, zróżnicowana oferta funduszy krajowych i tych bazujących na rozwiązaniach zagranicznych będzie odpowiedzią na potrzeby inwestorów. Sytuacja makroekonomiczna w Polsce, rosnąca inflacja i jednocześnie niskie stopy procentowe zachęcają do poszukiwania atrakcyjnych form lokowania kapitału i jestem przekonany, że fundusze inwestycyjne VIG/C-QUADRAT dadzą klientom taką realną możliwość. Wsparcie Vienna Insurance Group oraz wieloletnie doświadczenie grupy C-QUADRAT w obszarze zrównoważonego rozwoju i inwestycji ESG, profesjonalizm naszego zespołu, a także dostęp do innowacyjnych mechanizmów wspierających optymalne decyzje inwestycyjne, pozwolą nowym funduszom osiągać solidne i trwałe wyniki dla swoich inwestorów – powiedział Michał Szymański, prezes zarządu VIG/C-QUADRAT TFI.

Towarzystwo zostało utworzone w maju 2020 r. jako joint venture VIG oraz C-Quadrat Investment AG. Akcjonariuszami są spółki VIG w Polsce (Compensa, InterRisk, Wiener i Vienna Life mające w sumie 51% akcji) oraz największy austriacki prywatny asset manager C-Quadrat Investment Group z 49% akcji. Pod koniec sierpnia tego roku towarzystwo otrzymało zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych i zarządzaniu nimi, w tym na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Tym samym VIG/C-QUADRAT TFI utworzyło nową linię biznesową umożliwiającą w większym stopniu wykorzystanie długoterminowego potencjału rynku oszczędności w Polsce.

VIG/C-QUADRAT TFI rozpoczyna swoją działalność z siedmioma funduszami otwartymi – pięcioma w ramach parasola FIO i dwoma (tzw. master-feeder) w ramach parasola SFIO:

Fundusz ESG (master-feeder):

  • C-QUADRAT GreenStars ESG

Fundusz Funduszy (master-feeder):

  • C-QUADRAT ARTS Total Return Bond

Fundusze Dłużne:

  • VIG/C-QUADRAT Konserwatywny
  • VIG/C-QUADRAT Obligacji
  • VIG/C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych

Fundusze Akcji:

  • VIG/C-QUADRAT Akcji
  • VIG/C-QUADRAT Global Growth Trends

VIG/C-QUADRAT TFI prowadzi także usługę zarządzania portfelami (asset management), która w pierwszym etapie rozwoju towarzystwa będzie oferowana podmiotom z VIG. Ponadto zostaną uruchomione produkty IKE i IKZE na bazie trzech strategii inwestycyjnych zdywersyfikowanych portfeli funduszy.

Jak podały Analizy Online, plany towarzystwa zakładają, że do końca tego roku jego aktywa sięgną 700 mln zł (400 mln zł ulokowane będzie w funduszach, a pozostałe 300 mln zł w asset management). W perspektywie kilkuletniej TFI chciałoby się uplasować w TOP 10 największych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce.

Dystrybucją funduszy VIG/C-QUADRAT TFI zajmą się spółki VIG. Towarzystwo podpisało też pierwszą umowę dystrybucyjną z platformą KupFundusz.

– Compensa Dystrybucja jest w trakcie procesu uzyskania zezwolenia od KNF. Pracujemy też nad kanałem sprzedaży on-line, który ma być gotowy z początkiem grudnia. Prowadzimy też rozmowy z zewnętrznymi podmiotami – powiedział Michał Szymański.

(AM, źródło: VIG/C-QUADRAT TFI, Analizy Online)