Warta wprowadza nowe ubezpieczenie oszczędnościowo-ochronne

0
361

Na koniec roku Warta postanowiła rozszerzyć swoją ofertę ubezpieczeń życiowych o nowy produkt oszczędnościowo-ochronny: ubezpieczenie na życie i dożycie Warta Bezpieczna Przyszłość.

Nowa propozycja produktowa poza ochroną gwarantuje również wypłatę ustalonej w umowie kwoty na koniec okresu ubezpieczenia. Oferta jest skierowana do klientów poszukujących ochrony dla siebie i swoich bliskich na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych i jednocześnie zainteresowanych gromadzeniem kapitału na przyszłość.

– Koniec roku to okres podsumowań i planów na nowe miesiące. Rok 2021 upłynął nam pod znakiem kolejnych fal zachorowań i obostrzeń, zmian gospodarczych i społecznych. Znamy obawy i potrzeby naszych klientów, dlatego udostępniamy im nowy produkt, który wesprze ich i ich najbliższych teraz i w przyszłości – tłumaczy Marek Twardowski, dyrektor zarządzający, odpowiedzialny za Departament Rozwoju Produktów Warty.

Połączenie ochrony i gromadzenia kapitału

– Stworzyliśmy kompleksowy produkt, który stanowi prostą formę zabezpieczenia najbliższych, a jednocześnie daje możliwość bezpiecznego gromadzenia kapitału na przyszłość – tłumaczy Marek Twardowski. – W ramach podstawowej umowy ubezpieczenia gwarantujemy wypłatę ustalonej w umowie kwoty na koniec okresu ubezpieczenia albo w przypadku śmierci ubezpieczonego. Dodatkowo produkt oferuje pomoc w razie wypadku czy choroby w postaci szerokiego pakietu ochronnego.

Z kolei rozszerzona wersja ubezpieczenia umożliwia pomnażanie kapitału w ramach inwestycji w UFK zarządzane przez Wartę. Poprzez wpłaty składek regularnych i doraźnych klient będzie gromadził dodatkowe środki, które zostaną mu wypłacone wraz z końcem okresu umowy. Gromadzony w funduszach kapitałowych nie jest w żaden sposób zamrożony – istnieje możliwość wypłacenia całości czy części inwestowanych środków w dowolnym momencie trwania umowy.

Przy zawieraniu umowy klient określa oczekiwaną wysokość sumy ubezpieczenia i zakres ochrony oraz okres ubezpieczenia.

– Chcąc zapewnić naszym klientom jak najlepiej dopasowaną ofertę, udostępniliśmy im także możliwość wyboru częstotliwości opłacanej składki. Mają też do wyboru liczne umowy dodatkowe, które chronią ich w przypadku problemów ze zdrowiem. Co ważne, w razie śmierci ubezpieczonego całe zgromadzone pieniądze z polisy otrzyma osoba wskazana w umowie, bez postępowania spadkowego czy konieczności opłacania podatku – dodaje Marek Twardowski. 

Polisa ubezpieczeniowa Warta Twoja Przyszłość jest już dostępna u agentów ubezpieczyciela.

(AM, źródło: Warta)