Wkrótce system zarządzania ryzykiem zakładów ubezpieczeń zostanie poszerzony o ryzyka ESG

0
527

Paweł Dygas, przewodniczący Komisji do spraw Zarządzania Ryzykiem Polskiej Izby Ubezpieczeń, przypomina, że od 2 sierpnia system zarządzania ryzykiem w ramach Solvency II obejmie także ryzyka dla zrównoważonego rozwoju (ESG). Będą one uwzględniane zarówno przy ocenie inwestycji, jak i przy badaniu adekwatności rezerw. Identyfikacja i ocena ryzyk ESG będzie odbywać się w ramach funkcji zarządzania ryzykiem aktuarialnym.

Model ewolucyjny i jego zalety

Paweł Dygas zwraca uwagę, że dodanie ryzyk ESG do procesu zarządzania ryzykiem ma charakter ewolucji, a nie rewolucji i w związku z tym nie należy obawiać się powstania dodatkowych niezależnych procesów odnoszących się wyłącznie do ryzyk dla zrównoważonego rozwoju. W ocenie eksperta dołączanie ryzyk ESG do istniejących procesów ma szereg zalet. W takim modelu są one uwzględniane w sposób naturalny we wszystkich procesach w zakładach, bez konieczności budowania na nowo świadomości na temat samych procesów. Szkolenia mogą dotyczyć wyłącznie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, bez konieczności nauczania od podstaw całego podejścia do systemu zarządzania ryzykiem. Innym plusem jest zachowanie spojrzenia na wszystkie rodzaje ryzyk. Znika też niebezpieczeństwo, że ryzyka ESG zostaną pominięte w którymkolwiek istotnym procesie obejmującym identyfikację i ocenę ryzyka w zakładzie. „Właścicielstwo” poszczególnych ryzyk dla zrównoważonego rozwoju nie jest przypisane tylko do jednej, wyspecjalizowanej jednostki, ale znajduje się w zakresie odpowiedzialności poszczególnych jednostek biznesowych zakładów w ramach „pierwszej linii obrony”.

Stress-testy

Przewodniczący Komisji do spraw Zarządzania Ryzykiem przypomina, że zakłady ubezpieczeń oraz reasekuracji oceniają ryzyka ESG nie tylko jakościowo, ale też ilościowo. Ważnym elementem oceny ich wpływu na wypłacalność zakładów są testy warunków skrajnych dla ryzyk zmian klimatu autorstwa Komisji Nadzoru Finansowego. Przygotowanie definicji tych stresów wspiera zespół ds. zarządzania ryzykiem katastrof naturalnych w ramach Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Nowe wyzwania

Wśród istotnych wyzwań czekających zakłady z Unii Europejskiej Paweł Dygas wskazuje sposób podejścia do analizy ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w długoterminowych projekcjach wypłacalności. Zdaniem eksperta ryzyka ESG wymagają spojrzenia w istotnie dłuższej perspektywie (dziesięcio- lub wręcz kilkunastoletniej) niż horyzont przyjmowany normalnie do planowania finansowego.

Cały wpis:

https://piu.org.pl/blogpiu/ryzyka-dla-zrownowazonego-rozwoju-w-systemie-zarzadzania-ryzykiem/

AM, news@gu.com.pl

(źródło: PIU)