WTW wprowadza specjalistyczną polisę cyber dla portów i terminali

0
159

Trzy czynniki: zwiększona zależność od technologii, nasilone ryzyko cyberataków oraz luki w ochronie ubezpieczeniowej powodują, że porty i terminale potrzebują specjalistycznej ochrony przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni. Te elementy skłoniły WTW do opracowania CyNav – polisy cyber dla portów i terminali.

CyNav została opracowana z myślą o konkretnych zagrożeniach cybernetycznych, z którymi borykają się właściciele oraz operatorzy portów i terminali. Zapewnia elastyczną i dostosowaną do potrzeb ochronę przed stratami z tytułu przerwy w działalności, w tym spowodowanymi przez dostawców usług informatycznych, szkodami majątkowymi osób trzecich i stratami własnymi, nieprawidłowym dostarczeniem ładunku, działaniami regulacyjnymi i kosztami zarządzania kryzysowego.

– Ryzyko cybernetyczne, zarówno w wymiarze strat finansowych, jak i wizerunkowych może stanowić realne zagrożenie dla właścicieli i operatorów portów oraz terminali. CyNav dla portów i terminali opracowaliśmy dzięki wsłuchaniu się w wyzwania, z jakimi mierzy się ten sektor i ich zrozumieniu. To szczególne rozwiązanie w zakresie ubezpieczenia cyber, uzupełnione stworzoną przez WTW społeczność Ports and Terminals Risk Forum, jest przejawem tego, w jaki sposób nasze globalne rozeznanie w tematyce morskiej przekłada się na strategiczne rozwiązania dla całej branży – wyjaśnia Ben Abraham kierujący pionem Global Marine WTW.

– Z ogromną przyjemnością prezentujemy polisę CyNav dla portów i terminali, która ilustruje zaangażowanie WTW w dostarczanie rozwiązań zaprojektowanych z myślą o potrzebach konkretnych branż – mówi Glyn Thoms, szef FINEX Cyber (GB) WTW. – Dzięki połączonym wysiłkom zespołów WTW ds. portów i terminali oraz ubezpieczeń od ryzyk cybernetycznych udało się nam opracować rozwiązanie, które odpowiada na zagrożenia i obawy, z jakimi borykają się obecnie porty i terminale w obliczu daleko idących zmian technologicznych i regulacyjnych w tej branży.

– Rynek ubezpieczeń cybernetycznych mierzy się aktualnie z szeregiem wyzwań, w tym w szczególności z kryzysem ransomware. Tym bardziej warto podkreślić sukces WTW, jakim było wdrożenie specjalistycznego programu cyber dla portów i terminali. Program ten został skonstruowany pod kątem zagrożeń dotyczących tej branży i chroni przede wszystkim przed stratami z tytułu przerwy w działalności, szkodami majątkowymi osób trzecich i stratami własnymi, nieprawidłowym dostarczeniem ładunku, działaniami regulacyjnymi i kosztami zarządzania kryzysowego – podsumowuje Jakub Płócienniczak, starszy broker ubezpieczeniowy Willis Towers Watson Polska.

CyNav dla portów i terminali to polisa zaprojektowana przez specjalistów w dziedzinie ubezpieczeń cyber i transportu morskiego.

(AM, źródło: WTW)