Wydarzenia Roku 2021

0
1685

W 2021 roku świat nadal borykał się z pandemią Covid-19, ale towarzyszyło jej zdecydowanie mniej emocji niż w roku poprzednim. Stąd też wybór listy najważniejszych akcentów oraz indywidualnych i firmowych bohaterów minionych dwunastu miesięcy został dokonany spośród wydarzeń czysto biznesowych. Nie był on jednak łatwy, gdyż w minionym roku miało miejsce mnóstwo interesujących wydarzeń zasługujących na wyróżnienie.

Po długich i zażartych dyskusjach redakcyjnych ostateczna lista laureatów rankingu rocznego „Gazety Ubezpieczeniowej” prezentuje się następująco:

WYDARZENIE ROKU – Przyjęcie przepisów nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 2 grudnia 2021 roku w uznaniu za:

 1. Spełnienie zgłaszanego od wielu lat postulatu środowiska ubezpieczeniowego dotyczącego udostępnienia towarzystwom oferującym polisy komunikacyjne dostępu do danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców na temat wykroczeń posiadacza pojazdu oraz otrzymanych przez niego punktów karnych.
 2. Umożliwienie zakładom ubezpieczeń precyzyjniejszego kalkulowania stawek ubezpieczeń komunikacyjnych dzięki wykorzystaniu powyższych danych.
 3. Stworzenie szansy na poprawę bezpieczeństwa drogowego

CZŁOWIEK ROKU – Igor Rusinowski w uznaniu za tegoroczne osiągnięcia kierowanej przez niego Grupy Unilink, w tym za:

 1. Wprowadzenie na polski rynek za pośrednictwem Unext insurtechu Wefox.
 2. Udaną kontynuację międzynarodowej strategii, której celem jest budowa wiodącego dystrybutora ubezpieczeń w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w postaci przejęcia Safety Broker de Asigurare, największego dystrybutora ubezpieczeń w Rumunii, oraz finalizacji zakupu bułgarskiego I&G Insurance Brokers.
 3. Stworzenie koncepcji i organizacja Olimpiady Wiedzy Ubezpieczeniowej.
 4. Uruchomienie wspólnie ze Szkolną Agencją Ubezpieczeniową i Signal Iduna społeczno-ubezpieczeniowego projektu ubezpieczeń dzieci i młodzieży Kocham To Dbam.
 5. Budowę pozytywnego wizerunku marki i zwiększenia jej rozpoznawalności poprzez objęcie patronatem sponsorskim wszystkich rozgrywek Polskiej Ligi Siatkówki.

UBEZPIECZYCIEL ROKU – PZU w uznaniu za:

 1. Przyjęcie ambitnej strategii na lata 2021–2024 oraz błyskawiczne wdrożenie jej krótkoterminowych założeń, takich jak zaangażowanie w przedsięwzięcia związane z sektorem odnawialnych źródeł energii, wprowadzenie abonamentów sportowo-rekreacyjnych PZU Sport, udostępnienie ekosystemu pozapłacowych benefitów pracowniczych PZU Benefity.
 2. Przekrojowe zaangażowanie kadry zarządzającej różnych szczebli i różnych obszarów biznesu w stworzenie i wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju oraz działania zmierzające do neutralności klimatycznej (kompensacja emisji CO2 przez nasadzenia).
 3. Rozbudowę portfela o innowacyjne produkty ochronne, takie jak: ochrona życia i zdrowia klientów indywidualnych w ramach jednej umowy PZU Wsparcie w Życiu i Zdrowiu, ubezpieczenie flotowe Truck Assistance, ubezpieczenie dla drobnych przedsiębiorców i franczyzobiorców Polisa na Biznes.
 4. Wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie relacji z klientami, m.in. wprowadzenie UBEstrefa.pl, uruchomienie płatności abonamentowych w ubezpieczeniach majątkowych oraz wdrożenie nowych zasad rozliczania kosztów napraw w szkodach zgłaszanych do PZU z tytułu OC ppm.
 5. Kontynuację rozwoju cyfryzacji firmy poprzez m.in. wdrożenie „Ai’systenta Mobilnego Eksperta” czy wykorzystanie autorskiej technologii sztucznej inteligencji Akur8.
 6. Rozwój oferty rozwiązań dla klientów korporacyjnych, m.in. wprowadzenie certyfikacji urządzeń przeciwpożarowych PZU LAB Approved, wdrożenie systemu zapobiegania szkodom majątkowym oraz uruchomienie cyklu szkoleń „Piramida Kompetencji”.

POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY ROKU – Bezpieczny.pl w uznaniu za:

 1. Stworzenie modelu biznesowego, który pozwala agentom skutecznie skalować swój biznes oraz łączyć sprzedaż z fachowym doradztwem również na odległość.
 2. Rozbudowę portfela ubezpieczeń o nowe produkty, m.in. o ubezpieczenie na życie z okresową wypłatą świadczeń, zapewniające rentę dla dziecka lub bliskich oraz ubezpieczenie psa, zawierane i obsługiwane całkowicie online.
 3. Wysoki poziom obsługi klienta oraz oferowanych produktów ochronnych.

INNOWACJA ROKU – Wprowadzony przez Beesafe kalkulator OC/AC w uznaniu za:

 1. Wprowadzenie na rynek pierwszego w Polsce narzędzia umożliwiającego wycenę komunikacyjnego ubezpieczenia OC w oparciu o jedynie dwie informacje: numer rejestracyjny pojazdu oraz datę urodzenia jego posiadacza.
 2. Zredukowania do minimum czasu i ilości danych niezbędnych do wygenerowania stawki ubezpieczenia komunikacyjnego.
 3. Wykorzystania wysoko zaawansowanej, innowacyjnej technologii Microsoft Azure oraz Akur8.

INICJATYWA ROKU – Raport Polskiej Izby Ubezpieczeń „Mapa ryzyka Polaków. Jak ubezpieczyciele odpowiadają na potrzeby społeczeństwa?” w uznaniu za:

 1. Zdiagnozowanie najistotniejszych trosk społeczeństwa.
 2. Wskazanie związanych z powyższym potrzeb ubezpieczeniowych.
 3. Szeroki oddźwięk medialny raportu.
 4. Podjęcie działań edukacyjnych na rzecz ograniczenia luki ubezpieczeniowej w Polsce.
 5. Dostarczenie rzeczowych argumentów potwierdzających istotne znaczenie branży ubezpieczeniowej oraz ułatwiających przekonanie klientów do ubezpieczania się.

PODCAST ROKU – odcinek 139 zatytułowany „Polisa dla motocyklisty”, w którym Karol Domżała z Compensy tłumaczył, jakich ubezpieczeń potrzebują posiadacze motorów.

Ten odcinek „Rozmów Bez Asekuracji” cieszył się największą słuchalnością w 2021 roku.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl