Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

22. Banking Forum & 18. Insurance Forum

25 października @ 08:00 - 26 października @ 17:00

Dzień 1 – 25 października 2021 r.

9:00 – 9:15 Uroczyste otwarcie Kongresu

 • Andrzej Kopyrski, Współprzewodniczący Rady Programowej Banking Forum
 • Artur Olech, Przewodniczący Rady Programowej Insurance Forum

9:15 – 9:30 Wystąpienie Gościa Honorowego

 • Zbigniew Jagiełło, Współprzewodniczący Rady Programowej Banking Forum *

9:30 – 11:00 Blok inauguracyjny: GOSPODARKA PO PANDEMII – SZANSE I ZAGROŻENIA

ROLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH W STABILIZACJI SYTUACJI GOSPODARCZEJ I STYMULACJI ODBUDOWY KRAJU. HORYZONTY I PRIORYTETY NOWEJ RZECZYWISTOŚCI

 • Czy duże centralne programy się sprawdza – Wpływ Krajowego Planu Odbudowy na sektor finansowy
 • Wnioski płynące z okresu pandemii, średnioterminowe perspektywy i prognozy rozwoju branży finansowej na kolejne dekady
 • Dynamika wzrostu gospodarczego Polski. Zagrożenia dla stabilności, bezpieczeństwa oraz rozwoju
 • Jakich kolejnych działań pomocowych możemy oczekiwać od instytucji pomocowych/państwa (BGK, PFR)?
 • Średnioterminowe scenariusze „nowej normalności”
 • Przyszłość rynku kapitałowego w perspektywie zmian zachodzących na rynkach międzynarodowych
 • Europejski Zielony Ład – czy stać nas na zmiany. Skala inwestycji a możliwości banków do finansowania zielonych projektów. Jakie elementy można stosować (prawne, regulacyjne), aby wspierać instytucje bankowe do finansowania zielonych projektów
 • Wspólne rozumienie czym jest ESG w branży inwestycyjnej/bankowej/ubezpieczeniowej

11:00 – 12:00 CZY I JAK PANDEMIA PRZYSPIESZYŁA ZMIANY W SEKTORZE FINANSOWYM?

NOWE POTRZEBY INWESTYCYJNE I ICH FINANSOWANIE W KONTEKŚCIE KPO ORAZ ZIELONEJ TRANSFORMACJI. CZY TECHNOLOGIA BĘDZIE ODPOWIEDZIĄ NA NOWE POTRZEBY KLIENTÓW I SPADAJĄCĄ RENTOWNOŚĆ SEKTORA

 • Trendy kształtujące przyszłość sektora bankowego
 • Jak pandemia i nowe technologie wpływają na formowanie się nowego modelu bankowości?
 • Jakie szanse na przetrwanie ma tradycyjna bankowość? Zmiana zachowań klientów = spadek liczby osób odwiedzających oddziały
 • Współczesne zagrożenia dla sektora bankowego: bezpieczeństwo, problem kredytów frankowych, regulacje
 • Jakie rozwiązania informatyczne mają teraz największe znaczenie w rozwoju usług bankowości detalicznej?
 • Czy czasy darmowej bankowości to już przeszłość?
 • Premia za ryzyko, oczekiwany zwrot na kapitale w sektorze bankowym
 • Pogorszenie jakości portfela kredytowego. Ryzyko występujące przy zaciąganiu kredytów przy niskich stopach procentowych
 • Wyzwania rynku pożyczkowego

12:00 – 12:40 PRZERWA NETWORKINGOWA

12:40 – 14:10 STRATEGIE TECHNOLOGICZNE DLA ROZWOJU SEKTORA FINANSOWEGO

 • Strategie transformacji cyfrowych i kierunki innowacji w bankowości i ubezpieczeniach. Jak nowe technologie pozwoliły funkcjonować/przetrwać sektorowi finansowemu?
 • Zarządzanie rozwojem technologicznym – aspekt edukacji i budowania odpowiedzialności liderów zmian w sektorze finansowym
 • Digital road map sektora: bank i zakład ubezpieczeń przyszłości – spojrzenie w przyszłość
 • Modernizacja i digitalizacja systemów centralnych/działalności operacyjnej w celu sprostania rosnącym wymaganiom klientów
 • Transformacja cyfrowa oparta na AI banków i ubezpieczycieli – przełom w zaawansowanej analityce? Wyzwania regulacyjne
 • Chmura w sektorze finansowym w Polsce i na świecie: trendy i potencjał dotyczący wykorzystania chmury. Budowanie zaufania podmiotów z rynku Finansowego
 • Kto ma dane (i umie z nich skorzystać), ten rządzi – przykłady kreowania wartości z zarządzania danymi. Czy dzisiaj bądź w bliskiej przyszłości możemy skorzystać z dobrodziejstwa danych gromadzonych w rejestrach zewnętrznych? Międzysektorowa wymiana danych dot. ryzyka

13:40 – 13:55 Prezentacja

 • Łukasz Nienartowicz, Head of Business Intelligence, Britenet

13:55 – 14:05 Prezentacja

 • Przedstawiciel T-mobile *

14:05 – 14:15 Prezentacja

14:15 – 15:10 TRANSFORMACJA CYFROWA 2.0. CZEGO SEKTOR FINANSOWY MOŻE SIĘ UCZYĆ OD INNYCH SEKTORÓW?

14:15 – 14:25 Bank of the Future – competitive edge powered by advanced analytics and AI

 • Yigit Karabag, Regional Executive Director, Customer Advisory, SAS

14:25 – 15:10 Debata:

 • Budowanie przewag konkurencyjnych w „nowej rzeczywistości”
 • Nowe spojrzenie na innowacyjność i konkurencyjność sektora. Gdzie szukać nowych źródeł wzrostu dla instytucji finansowych?
 • Co będzie w przyszłości stanowiło o przewadze konkurencyjnej instytucji finansowych? Co może być nowym game changer’em dla transformacji cyfrowych tradycyjnych banków/zakładów ubezpieczeń?
 • Jakie nowe technologie i usługi oferowane przez fintechy/tradycyjne instytucje finansowe w okresie ostatniego półtora roku pandemii odniosły na świecie największy sukces – inspiracje dla polskiego sektora bankowego i ubezpieczeniowego?
 • Platformizacja usług finansowych, ekosystemy i partnerstwa
 • Na które branże warto stawiać jaka źródło inspiracji? Jakie podmioty mają szansę zaistnieć w sektorze finansowym i w jakim modelu?
 • Rola neobanków, neoubezpieczycieli i „digital ventures” – czy są przyszłością sektora?
 • Partnerstwa międzysektorowe, udział w cyfrowych ekosystemach oraz współpraca z fintechami i insurtechami. Jak skalować i kreować wartość?
 • Modele licencyjne i chmurowe w sektorze finansowym
 • Od tradycyjnych licencji do modeli subskrypcyjnych (SaaS, PaaS) kluczowych rozwiązań informatycznych- Czy sektor finansowy jest gotowy?
 • Road-to-cloud instytucji finansowych- rewolucja, dwie prędkości czy podejście hybrydowe?
 • Czy są korzyści finansowe związane z modelem subskrypcyjnym (jaki wpływ na horyzont przyjmowany dla TCO)?

Dzień 2 – 26 października 2021 r.

9:00 – 10:00 TRENDY W OBSZARZE CUSTOMER EXPERIENCE W BANKOWOŚCI I UBEZPIECZENIACH – PROJEKTOWANIE DOŚWIADCZEŃ KLIENTA W DIGITALU

 • Jakie zmiany zachowania klientów obserwujemy w nowej rzeczywistości
 • Dane demograficzne: starzejące się społeczeństwo, model rodziny małodzietnej. Projektowanie rozwiązań dopasowanych do społeczeństwa i budowanie lojalności klientów
 • Jak pandemia zmienia jakość obsługi klienta?
 • Strategie dostosowane do klientów online i offline. Jak projektować wyjątkowe i spersonalizowane doświadczenia klienta?
 • Cyfrowy zakład ubezpieczeń i cyfrowy klient – skąd czerpać inspiracje i najlepsze wzory w celu budowania pozytywnego Customer Experience?
 • Wpływ zmiany i poszerzenia katalogu kanałów komunikacji z klientem i komunikacji na realizację wymogów dokumentacji i archiwizacji wynikających z regulacji wewnętrznych i zewnętrznych (jak np. Trwały Nośnik czy MIFID II – świadomość klientów)
 • Era klienta (klientocentryczność) = zdefiniowana strategia i odpowiednia kultura organizacyjna

10:00 – 11:00 NOWE MODELE DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ I OBSŁUGI KLIENTA

 • Co było kluczem do przetrwania i dalszego rozwoju ubezpieczycieli? Czy zakłady ubezpieczeń są przygotowane na nową, hybrydową rzeczywistość?
 • Digitalizacja modeli dystrybucji. W jaki sposób istniejące produkty i procesy zostały dostosowane do nowych kanałów dystrybucji i potrzeb nowego, cyfrowego klienta?
 • Hybrydowy model dystrybucji i obsługi ubezpieczeń – czy da się radykalnie zwiększyć doświadczenie klienta ubezpieczeniowego?
  • Jak zwiększyć liczbę i jakość punktów styku ubezpieczyciela z klientem?
  • Personalizacja ścieżek klienta ubezpieczeniowego – hype czy rzeczywistość?
  • Walka o doświadczenie klienta a optymalizacja modelu operacyjnego
 • Hybrydowy agent – neoagent
 • Omnikanałowość, jako strategia obsługi klientów – przenikanie się kanałów onlinowych i cyfrowych
 • Najważniejsze akty prawne regulujące zakłady ubezpieczeń. Dyrektywa IDD: podsumowania, wnioski, kluczowe obowiązki agenta

Moderator:

10:40 – 10:50 Prezentacja

 • Marcin Konopka, Prezes Zarządu, BERG System

10:50 – 11:00 Prezentacja

 • Joanna Kościuch-Malinowska, Country Manager, Comadso

11:00 – 12:00 OBRÓT GOTÓWKOWY I BEZGOTÓWKOWY

 • Strategia Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego – główne założenia
 • Zarządzanie gotówką w świecie po pandemii – obieg, bezpieczeństwo, plany
 • CashTech – innowacje gotówki
 • Pieniądz gotówkowy a cyfrowy – za i przeciw
 • Ekosystem płatności cyfrowych . Najważniejsze innowacje/regulacje/zmiany/wnioski na przyszłość
 • Trendy w obszarze płatności – spojrzenie organizacji płatniczych/wydawców/agentów rozliczeniowych
 • Przegląd najważniejszych aspektów legislacyjnych UE w obszarze płatności
 • Upowszechnienie gospodarki elektronicznej (edukacja i cyberbezpieczeństwo)
 • Polityka pieniężna a równowaga pieniężna: inflacja, zmiany kursowe
 • CBDC (central bank digital currency) – cyfrowy pieniądz banku centralnego. Cyfrowe waluty banków centralnych, kryptowaluty i wpływ na sektor finansowy
 • Jak sobie wyobrażamy funkcjonowanie pieniądza konkurencyjnego do pieniądza banku centralnego?

12:00 – 12:40 PRZERWA NETWORKINGOWA

12:40 – 13:40 ROZWÓJ ELEKTROMOBILNOŚCI – SZANSA CZY ZAGROŻENIE DLA BRANŻY UBEZPIECZENIOWEJ?

12:40 – 12:55 Wprowadzenie do debaty

 • Rafał Staszkiewicz, Dyrektor Marketingu, ARC Europe Polska

12:55 – 13:40 Debata

 • Dlaczego elektromobilność jest obecnie najważniejszym trendem w światowej motoryzacji?
 • Polska o krok od elektrycznego boomu? Stan polskiego rynku na tle Europy – prognozy wzrostu, trendy, wykorzystanie paliw alternatywnych
 • Elektromobilność jako cały ekosystem, na który składa się kierowca, pojazd elektryczny, infrastruktura ładowania, produkty dodatkowe (ubezpieczenie, finansowanie)
 • Czy branża ubezpieczeniowa jest gotowa na wzrost liczby samochodów elektrycznych na polskich drogach? Sama wycena produktu ubezpieczeniowego może okazać się niewystarczająca
 • E-kierowca – kim jest współczesny kierowca samochodu elektrycznego i jakie ma potrzeby? Czy branża ubezpieczeniowa jest przygotowane na obsługę e-kierowcy? Jak dostosować produkty, obsługę klienta, UX do potrzeb e-kierowcy?
 • Nowoczesne samochody elektryczne wyposażone są w zaawansowane technologie i systemy bezpieczeństwa, które pozwolą uniknąć wypadku lub kolizji? Jak to wpłynie na szkodowość i likwidację szkód?
 • Samochód w pakiecie z polisą? Czy producenci samochodów zaoferują własne ubezpieczenia komunikacyjne bazujące na danych z samochodu dzięki technologii conntected car?
 • W jakim modelu będą sprzedawane ubezpieczenia przyszłości?
 • Rozwój technologii związanych z elektromobilnością np. vehicle to everything (V2X), vehicle as an energy source
 • Elektromobilność to nie tylko samochód – dynamiczny rozwój mikromobilności, (np. UTO – urządzenia transportu osobistego)

13:40 – 14:40 zmiany na rynku pracowniczym. Nowe modele pracy w obszarze finansów

Wprowadzenie do debaty: Raport/badanie dotyczące pracy w okresie pandemii. Jak pandemia wpłynęła na rynek pracy?

 • W jaki sposób pandemia wpłynęła na sposób wykonywania pracy przez pracowników?
 • Czy zmiany w zakresie modelu pracy hybrydowej będą mieć charakter trwały?
 • Optymalnym model pracy – jak może wyglądać nowy model pracy w obszarze finansów? Czy bliżej nam do modelu pracy zdalnej, czy jednak modelu „w biurze”?
 • Wpływ pracy zdalnej na kulturę organizacyjną ubezpieczycieli i banków, jej gotowość do absorpcji innowacyjnych rozwiązań. Czy kreatywność spadła wskutek innej organizacji pracy, czy wręcz przeciwnie – nowe warunki pobudziły do poszukiwania innych rozwiązań także poza obszarem workplace
 • Przy trwałym trendzie pracy hybrydowej, jakie nowe technologie wesprą pracowników w zakresie dystrybucji zadań w ramach zespołów, monitorowania efektywności oraz częściowej automatyzacji ich pracy?
 • RPA – robotyzacja procesów biznesowych, cyfrowy pracownik
 • Młode pokolenie na rynku pracy 2021. Oczekiwania, możliwości, perspektywy
 • Ewolucja finansowych/ubezpieczeniowych benefitów wskutek pandemii COVID-19
  • Najważniejsze benefity dla młodych
  • PPK jako benefit dla pracownika i pomoc w rekrutacji dla pracodawcy
  • PPK – program, który może pomóc budować markę, przyciągnąć i utrzymać pracowników

14:40 – 15:40 CYBERBEZPIECZEŃSTWO. JAK SIĘ BRONIĆ PRZED ATAKAMI?

 • Nowe wzywania dla zespołów bezpieczeństwa – strategie oparte na ochronie ludzi i infrastruktury
 • Nowoczesne narzędzia i metody. Jak zabezpieczyć się przed cyberatakami?
 • Prawno – technologiczne kwestie bezpieczeństwa: cyberbezpieczeństwo w dobie „open banking”, “open insurance”, „open finance” i „open data”
 • Obecne zagrożenia, czyli bezpieczeństwo pracy zdalnej pracowników
 • Bezpieczeństwo i edukacja klientów. Jak zaangażować użytkownika do poprawy bezpieczeństwa?
 • Ataki phishingowe na klientów banków w Polsce – jak zatrzymać falę kradzieży i oszustw?
 • Cyberpolisa w dobie pracy zdalnej – czy pandemia zmusiła przedsiębiorców do szukania ochrony?

Szczegóły

Start:
25 października @ 08:00
Koniec:
26 października @ 17:00
Kategoria:
Strona internetowa:
https://bankowosciubezpieczenia.pl/bilety/

Miejsce

The Westin Warsaw Hotel