Wyleczeni z raka uzyskają prawo do zatarcia informacji o chorobie?

0
318

Polska Strategia Onkologiczna, którą w tym roku ma przyjąć rząd, przewiduje, że do 2025 roku zostaną wprowadzone przepisy pozwalające pacjentom onkologicznym i „ozdrowieńcom” uzyskać dostęp do powszechnych ubezpieczeń na życie, zwłaszcza będących warunkiem uzyskania produktów bankowych – dowiedział się „Dziennik Gazeta Prawna”.

Z informacji gazety wynika, że najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem jest wprowadzenie regulacji pozwalającej na zatarcie informacji o chorobie w rozmowach z zakładem ubezpieczeń. Przepis przewidujący zatarcie po 5–10 latach od ustania choroby dotyczyłby osób wyleczonych. Inny pomysł to stworzenie specjalnych ubezpieczeń dla byłych onkologicznych. Nie cieszy się on jednak popularnością ze względu na potencjalnie wysokie koszty polis oraz obawy o stygmatyzację ubezpieczonych. Dorota M. Fal z Polskiej Izby Ubezpieczeń zapewnia jednak, że prawo do zapomnienia praktycznie już działa w przypadku osób, których choroba miała miejsce wiele lat temu. Natomiast główne znaczenie przy wyrażeniu zgody na objecie ubezpieczeniem ma kilka elementów, np. diagnoza i rokowanie. Ważne jest m.in., czy nowotwór jest łagodny, czy złośliwy, czy zmiana jest miejscowa lub rozsiana, czy pacjent jest w trakcie leczenia, czy choroba jest w remisji i jak długo ona trwa. Sylwia Fijałkowska z PZU uważa, że ubezpieczyciel powinien wiedzieć o chorobie. Brak obowiązku podawania takich informacji spowoduje, iż zakłady podniosą ceny.

Więcej:

„Dziennik Gazeta Prawna” z 11 grudnia, Klara Klinger „Wyleczony rak już nie pozbawi kredytu”:

https://edgp.gazetaprawna.pl/…

 (AM, źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”)