Zatoka Perska: Perspektywy rynków ubezpieczeniowych

0
215

Przewiduje się, że między 2019 a 2024 r. dwa największe rynki ubezpieczeniowe w regionie GCC (państwa Rady Współpracy Zatoki Perskiej), mianowicie Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska, osiągną skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) wynoszący odpowiednio 4,2% i 5%.

W Emiratach wydatki infrastrukturalne i kontynuacja stopniowego wprowadzania obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych będą motorem ogólnego wzrostu w sektorze. Z kolei Arabia Saudyjska skorzysta na znacznym rozwoju infrastrukturalnym, w połączeniu z rozwojem działalności gospodarczej i zreformowanym programem turystyki. Ponadto szybki wzrost liczby kobiet kierowców, obliczany na 3 mln w 2020 r., będzie sprzyjać rozwojowi saudyjskiego sektora ubezpieczeniowego. Spośród państw GCC Kuwejt wykaże najszybsze urocznione tempo wzrostu, oczekiwane na poziomie 8,2%. Udział w rynku każdego z państw regionu do 2024 r. nie zmieni się. Specyfiką regionu jest ekspozycja na ryzykowne aktywa. Firmy ubezpieczeniowe Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kataru i Arabii Saudyjskiej mają względnie podwyższoną ekspozycję na rynki kapitałowe i z tego powodu są podatne na skutki chwiejności na rynkach akcji i wrażliwe na rynkowe i ekonomiczne niespodzianki.

(AC, źródło: Middle East Insurance Review)