Blog - Gazeta Ubezpieczeniowa – Portal

1,5% dla Marka Śliperskiego

0

Drodzy Czytelnicy „Gazety Ubezpieczeniowej”!

Ponawiamy nasz serdeczny apel o przekazywanie 1,5% Państwa podatku za ubiegły rok na pomoc dla wieloletniego współpracownika „Gazety Ubezpieczeniowej” – Marka Śliperskiego.

Zbierane fundusze pozwalają przede wszystkim opłacić koszty profesjonalnej opieki nad nim, pomocy w codziennych czynnościach życiowych i nieodzownej rehabilitacji (cierpi na wtórnie postępującą formę stwardnienia rozsianego).

POMÓŻMY MARKOWI ŚLIPERSKIEMU!

W formularzu PIT wpisz nr KRS: 0000268931 z dopiskiem: Dla Marka Śliperskiego.

Redakcja

Starsi, a jednak młodzi

0
Grzegorz Piotrowski

Demografia, o czym przekonuje nas GUS, jest niestety przeciwko nam. W tym roku mamy do czynienia z najmniejszą liczbą urodzeń w Polsce w historii. Jednocześnie rośnie liczba osób po pięćdziesiątce – w 2022 r. było ich 14,5 mln.

Zmiany demograficzne oraz tendencje, które są widoczne na przestrzeni ostatnich lat, nie pozostaną bez wpływu na życie Polaków w przyszłości.

GUS przewiduje, że w 2047 r. liczba osób powyżej 50. roku życia osiągnie poziom 18 mln, co ma stanowić więcej niż połowę całej populacji. Będzie to miało niebagatelne konsekwencje dla całej gospodarki oraz systemu emerytalnego, w którym składki wnoszone przez pracujących nie zdołają pokryć wypłacanych emerytur z tzw. I filaru systemu. Na taką sytuację trzeba się zacząć przygotowywać już teraz, nie zapominając jednocześnie, że niesie ona ze sobą nie tylko zagrożenia i wyzwania, ale również pewne możliwości, np. w zakresie tzw. srebrnej gospodarki.

W największym skrócie polega ona na wykorzystywaniu siły nabywczej, którą tworzą osoby starsze w zakresie np. własnych, mniejszych lub większych potrzeb konsumpcyjnych, ale również tych związanych z codziennym życiem.

Wiele lat temu dominowało przekonanie, że osoby np. 50+ nie wymagają tyle uwagi na rynku, gdyż nie stanowią zbyt atrakcyjnej grupy docelowej. Sytuacja taka to już jednak przeszłość, a potencjał, jaki niesie ze sobą pokolenie osób starszych, zaczął być dostrzegany w wielu dziedzinach. Skąd taka zmiana?

Dorośli Polacy powyżej pięćdziesiątki chcą być aktywni i często starają się, aby mówiąc wprost, nie starzeć się zbyt szybko i pozostać młodymi – przynajmniej mentalnie. Chęć zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, dbanie o siebie i coraz większe umiejętności radzenia sobie w świecie cyfrowej rzeczywistości XXI w. to dobry punkt wyjścia do zaproponowania różnych produktów i usług dedykowanych właśnie osobom starszym.

Potencjał, jakim dysponuje ta grupa, przejawia się także w tym, że może ona posiadać dochody pozwalające na zakup różnych produktów i usług – także finansowych. I nie chodzi jedynie o te „najprostsze” oferowane przez banki. Rachunek osobisty i przeznaczone do jego obsługi aplikacje mobilne czy karty płatnicze dla dużej grupy konsumentów 50+ nie są już niczym nadzwyczajnym.

Ale osoby takie to przecież odbiorcy także innych produktów finansowych, np. ubezpieczeń. Oni również potrzebują ochrony swojego majątku, życia oraz zdrowia. Zakres takiej ochrony będzie co prawda inny niż w przypadku młodych ludzi, tym niemniej sama potrzeba zabezpieczenia siebie i bliskich będzie dokładnie taka sama.

A biorąc pod uwagę rosnącą liczebność tej grupy konsumentów, może okazać się, że w niedalekiej przyszłości to właśnie ona będzie odgrywała kluczową rolę w strategii sprzedaży i obsługi klientów – niezależnie jakiej branży będzie dotyczyć. I właśnie na taką okoliczność dostawcy produktów i usług, w tym branża finansowa, muszą zacząć się przygotowywać już teraz, aby dopasować się do nowej rzeczywistości „srebrnej gospodarki”.

Grzegorz Piotrowski

gpiotrowski@o2.pl

Źródło korzyści biznesowych i osobistej satysfakcji

0
Kamil Torczewski, Six Sigma dla menedżerów, Wydawnictwo MT Biznes, 288 stron, cena 52,42 zł

Rola menedżerów w programie Six Sigma jest zdecydowanie niedoceniana. Tymczasem to właśnie oni są największym jego beneficjentem i powinni nadawać mu kierunek. Ale jaki? Wszystkiego dowiesz się z lektury tego poradnika.

Jest on adresowany zarówno do menedżerów, których organizacja używa Six Sigma, jak i do tych, którzy pragną zrozumieć program i rozważają jego wdrożenie. Znajdziesz tu czytelny opis Six Sigma, wyjaśnienie, jak działa oraz gdzie i kiedy można tę metodę skutecznie wykorzystać, a także porady autora, który szczerze i bez koloryzowania dzieli się swoim ponad 20-letnim doświadczeniem w tym zakresie.

Książka jest podzielona na cztery części.

  • Część pierwsza otwiera drzwi do świata Six Sigma, wyjaśniając jej pochodzenie, mechanizmy działania oraz przyczyny popularności i skuteczności.
  • Część druga zawiera informacje o tym, co zrobić, aby już pierwsze działania i projekty mogły przynieść namacalne efekty.
  • Część trzecia przedstawia czynniki, które składają się na rozwój Six Sigma w długim terminie oraz sprzyjają przekształceniu jej w specyficzną kulturę przedsiębiorstwa.
  • Część czwarta skupia się na kluczowych wyzwaniach i trudnościach związanych z programem.

Six Sigma dla menedżerów to kompendium wiedzy potrzebnej do skutecznego uruchomienia programu, a także wskazówki, jak go pielęgnować i rozwijać. Po lekturze tej książki Six Sigma stanie się dla ciebie źródłem nie tylko realnych korzyści biznesowych, lecz także osobistej satysfakcji.


Kup książkę z rabatem 35%, wpisując przy zakupie na stronie mtbiznes.pl kod ubezpieczeniowa35 – kod jest ważny dla całej oferty Wydawnictwa MT Biznes. Przy promocjach specjalnych rabat może być wyższy.

Anna Katarzyna Olech na czele Pionu Sprzedaży Agencyjnej LINK4

0
Anna Katarzyna Olech

LINK4 dokonał zmian organizacyjnych w obszarze sprzedaży agencyjnej. W ich wyniku stanowisko dyrektorki Pionu Sprzedaży Agencyjnej towarzystwa objęła Anna Katarzyna Olech. Będzie ona odpowiadać za kompleksowy rozwój sieci sprzedaży oraz współpracę z multiagencjami i agencjami współpracującymi z LINK4 na zasadzie umów bezpośrednich.

– Stawiamy na wzmocnienie efektywności i rozwój naszych kanałów dystrybucji, dlatego połączyliśmy obszary sprzedaży Agencyjnej LINK4 w jeden pion, którego liderką została Anna Katarzyna Olech. Jej ponad 20-letnie doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu strukturami sprzedaży oraz doskonała znajomość rynku agencyjnego w całej Polsce będą znaczącym wzmocnieniem naszej organizacji w tym obszarze – podkreślił wiceprezes LINK4 Mikołaj Ciaś.

Anna Katarzyna Olech dołączyła do LINK4 w styczniu tego roku. Wcześniej przez ponad dwie dekady pracowała w  majątkowej spółce ERGO Hestii. Początkowo tworzyła i kierowała przedstawicielstwami w Kaliszu i Zielonej Górze, a przed 6 laty dołączyła do grona osób zarządzających obszarem sprzedaży w centrali ubezpieczyciela w Sopocie. Do końca 2022 r. odpowiadała za projekt rozwoju współpracy z mniejszymi multiagencjami. W ERGO Hestii tworzyła także model rekrutacji i pasy startowe dla agentów oraz wdrażała linie produktowe. W LINK4 zajmowała dotychczas stanowisko dyrektorki Departamentu Rynku Agencyjnego.

– Jestem przekonana, że połączenie i koncentracja sił sprzedaży w jednym miejscu przyczyni się do umocnienia partnerskich relacji ze wszystkimi agentami. Dzięki tej zmianie organizacyjnej będziemy im zapewniali biznesowe wsparcie w sposób efektywny i transparentny – mówi Anna Katarzyna Olech.

Zmiany w obszarze sprzedaży agencyjnej są elementem szerszego procesu kadrowego. Według źródeł informacji „Gazety Ubezpieczeniowej” w ostatnich dwóch miesiącach pracę straciło kilkudziesięciu pracowników z różnych departamentów towarzystwa.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl

Polisa pod Kredyt od ANG Odpowiedzialne Finanse i Leadenhall Insurance

0
Anna Wąsik

ANG Odpowiedzialne Finanse oraz Leadenhall Insurance opracowały wspólnie Polisę pod Kredyt – produkt skierowany do klientów kredytów hipotecznych samodzielnie wykupujących ubezpieczenie na życie z cesją na bank.

Polisa pod Kredyt pozwala klientom ANG na samodzielną kalkulację ubezpieczenia na życie, z malejącą sumą ubezpieczenia i cesją na bank. W kolejnym kroku klienci mogą wykupić ubezpieczenie Leadenhall Kredyt z wpisaną cesją na wybrany bank.

Lata praktyki pokazują, że nie każdy klient zaciągający kredyt hipoteczny za pośrednictwem ekspertów i ekspertek ANG z łatwością rozmawia o ubezpieczeniu na  życie. Często najpierw klienci chcieliby sprawdzić ofertę i poznać koszty z nim związane. Dlatego stawiając na odpowiedzialne podejście i przedstawienie możliwie najwłaściwszej oferty, postanowiliśmy przygotować kalkulator, który jest już dostępny dla klientów ANG.  To spore ułatwienie umożliwiające klientom podjęcie właściwej decyzji – mówi Anna Wąsik, dyrektorka ds. rozwoju ubezpieczeń ANG Odpowiedzialne Finanse.

Polisa na kredyt jest już dostępna dla klientów ANG. 

(AM, źródło: ANG)

Ruszyła 18. edycja konkursu „Raporty Zrównoważonego Rozwoju”

0

Już po raz osiemnasty w organizowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu konkursie przyznane zostaną nagrody za najlepiej sporządzone raporty zrównoważonego rozwoju. Nadzór merytoryczny nad konkursem sprawuje Rada Programowa złożona z ekspertów i ekspertek z wieloletnim doświadczeniem i wiedzą w obszarze raportowania ESG. Nowością jest także wprowadzenie osobnej kategorii dla najlepszego raportu zgłoszonego przez podmiot z sektora finansowego. Partnerem strategicznym 18. edycji konkursu „Raporty Zrównoważonego Rozwoju” jest Polska Izba Biegłych Rewidentów. Patronem medialnym jest „Gazeta Ubezpieczeniowa”.

Konkurs „Raporty Zrównoważonego Rozwoju” to inicjatywa FOB skierowana do firm, organizacji i instytucji publikujących raporty zrównoważonego rozwoju i raporty zintegrowane oraz do zainteresowanych tą tematyką. Ma na celu upowszechnianie kwestii sprawozdawczości w obszarze ESG oraz stworzenie platformy wymiany wiedzy i dobrych praktyk w tym zakresie.

– Raportowanie informacji związanych z ESG nabiera coraz większego znaczenia m.in. w świetle wyzwań związanych z realizacją obowiązków wynikających z Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) i wprowadzenia European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Rośnie także świadomość firm w zakresie korzyści płynących z usystematyzowanego, strategicznego podejścia do raportowania ESG – mówi Maria Krawczyńska-Kaczmarek, prezeska zarządu Forum. – Dziękuję członkom i członkiniom nowo powołanej Rady Programowej za ich wkład i zaangażowanie w prace nad bieżącą, osiemnastą, a także kolejną edycją naszego konkursu. Wspólnie liczymy, że dla rosnącego grona raportujących firm udział w konkursie będzie narzędziem benchmarkingu i podnoszenia kompetencji w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, która jest bardzo ważnym elementem zarządzania kwestiami ESG w organizacji – dodaje.

Partnerem strategicznym 18. edycji konkursu „Raporty Zrównoważonego Rozwoju” jest Polska Izba Biegłych Rewidentów.

W gronie Rady Programowej 18. edycji konkursu sprawującej nadzór merytoryczny nad inicjatywą zasiadają eksperci i ekspertki posiadający wieloletnie doświadczenie i wiedzę w obszarze raportowania ESG. Rada nadzoruje merytorycznie tegoroczną edycję i pracuje nad przygotowaniem kryteriów do kolejnej edycji konkursu, uwzględniającej wymogi CSRD i ESRS.

Kto może zgłosić raport?

Udział w konkursie „Raporty Zrównoważonego Rozwoju” mogą wziąć firmy, organizacje i instytucje, które wydały opublikowane w języku polskim raporty za rok 2023. Nabór odbywa się poprzez formularz na stronie raportyzr.pl i trwa do 31 sierpnia. Głosowanie online na najlepszy raport rozpocznie się 6 września poprzez stronę raportyzr.pl.

Nagrody

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone jesienią tego roku. Podczas październikowej gali poznamy laureatów następujących kategorii:

  • nagroda główna za najlepszy raport zrównoważonego rozwoju,
  • nagroda główna za najlepszy raport zintegrowany,
  • nagroda za najlepszy raport w sektorze finansowym (raporty zrównoważonego rozwoju i raporty zintegrowane łącznie)
  • nagroda za najlepszy debiut,
  • nagroda internautów,
  • nagroda za najlepszy raport pozabiznesowy.

Szczegółowe informacje i regulamin dostępne są na stronie konkursu.

(AM, źródło: FOB)

Arcymistrzynie i arcymistrzowie sprzedaży ubezpieczeń

0
Źródło zdjęcia: PZU

Za nami kolejny Kongres Sprzedaży PZU SA! W dniach 16–18 czerwca 2024 r. ponad 400 najlepszych agentów i zarządzających zespołami sprzedażowymi spotkało się w hotelu Warszawianka w Jachrance.

Motywem przewodnim wydarzenia były szachy. Dlaczego akurat ta gra strategiczna? Jak powiedział szachowy mistrz świata Garri Kasparow: Ogromna wiara w siebie, intuicja, zdolność do podejmowania ryzyka w krytycznym momencie i pójście w bardzo niebezpieczną grę z kontrszansami przeciwnika to cechy, które odróżniają wielkich graczy.

A na Kongresie Sprzedaży PZU SA gościli tylko wybitni zawodnicy – arcymistrzynie i arcymistrzowie ubezpieczeń! 

Pierwszego dnia część biznesową otworzyła Iwona Wróbel, członkini zarządu PZU Życie SA, która powitała gości i podziękowała im za imponujące wyniki sprzedażowe w 2023 r.

Gospodynią spotkania była Patrycja Olszewska, dyrektorka ds. sprzedaży w Biurze Sprzedaży Własnej, która krótko podsumowała ubiegły rok i wręczyła wyróżnienia specjalne dla najlepszych agentów w 2023 r.

Na koniec gość specjalny Michał Kanarkiewicz – szachista, autor siedmiu książek, przedsiębiorca, konsultant biznesowy i mówca – wprowadził gości w świat strategii szachowej, którą przeniósł do świata biznesu.

Przed oficjalną częścią biznesową uczestnicy spotkali się na konferencjach regionalnych poprowadzonych przez dyrektorów makroregionów, którzy nagrodzili najlepszych agentów, zarządzających i pracowników w swoich regionach.

Drugiego dnia wieczorem uczestnicy spotkali się na uroczystej Gali Elitarnego Klubu Agentów, podczas której najlepsi agenci i zarządzający odebrali nagrody za wyniki osiągnięte w 2023 r. Galę otworzył Jan Zimowicz, członek zarządu PZU SA.

Jestem pod wielkim wrażeniem waszych wyników sprzedażowych w ubiegłym roku. Jako kanał sprzedaży wyłącznej jesteście mocnym filarem PZU i ogromną wartością dla firmy – powiedział.

Elegancja, szyk i klasa sama w sobie – w tym roku najlepsi z najlepszych świętowali w wyjątkowej atmosferze! Gościom towarzyszyło hasło: „Strategia Mistrzów”, a na sali królowały czarno-białe kreacje. Spotkanie poprowadził prezenter telewizyjny Aleksander Sikora.

Na scenie laureaci odbierali nagrody w kilku kategoriach z rąk Jana Zimowicza, Iwony Wróbel oraz Patrycji Olszewskiej.

Wisienką na torcie był występ gwiazd polskiej sceny muzycznej – Andrzeja Krzywego i Małgorzaty Ostrowskiej, przy akompaniamencie zespołu The Customs.

Nie muszę się skupiać na swoim ego

0
Jakub Jabłoński

Rozmowa z Jakubem Jabłońskim, senior dyrektorem Agencji w Pru*, Oddział Gdańsk

Aleksandra E. Wysocka: – Jakubie, jesteś dziś w Pru, masz dużą strukturę. Jaką część swojego życia poświęciłeś już ubezpieczeniom?

Jakub Jabłoński: – Gdy zacząłem liczyć, sam się zdziwiłem, że to już 17 lat. I dziś jak przez mgłę widzę poprzedni zawodowy etap, gdy prowadziłem biznes gastronomiczny z kolegą, który pracował w ubezpieczeniach i tak skutecznie mnie zachęcił, że jestem tu do dziś.

To ciekawe. Z gastronomii do ubezpieczeń. Na pierwszy rzut oka to tak różne światy…

– Masz rację. Ale gdy się chwilę zastanowić, to trudno o branżę bardziej skupioną na kliencie niż gastronomia. I w gastronomii o sukcesie paradoksalnie nie decyduje wyłącznie produkt czy estetyka lokalu, ale ludzie, którzy o tego klienta dbają. I te elementy bardzo pomogły mi w zrozumieniu specyfiki sprzedaży, a potem w budowaniu struktur.

Zakładam, że jak każdy, miałeś chwile zastanowienia, czy to na pewno jest właściwy wybór. Co zadecydowało, że ta branża stała się dla Ciebie sposobem na życie?

– Początkowo była to finansowa stabilność. I nie chodzi o stałe wynagrodzenie, ale o świadomość, że wynagrodzenie jest w pełni zależne od mojego nakładu pracy.

Nauczyłem się szybko, że tak jak w sporcie (który jest moją pasją), ważna jest systematyczność, i że to ja podejmuję decyzje, ile chcę z siebie dać, wiedząc, co chcę osiągnąć. A potem dostrzegłem możliwość rozwoju na stanowiskach kierowniczych i rozwijania ludzi. Dziś ta ścieżka jest moim świadomym wyborem i na niej się w pełni koncentruję.

Ten wybór, z tego, co wiem, przynosi Ci satysfakcję i sukcesy. Ale awans czy pierwsze miejsce w rankingu to tylko metki. Jak Ty patrzysz na czas i miejsce, w którym jesteś?

– Szukając szans na rozwój, patrzyłem na rynek z perspektywy doświadczonego menedżera. Pru pokazało mi ścieżkę realizacji moich aspiracji w postaci prowadzenia dużej struktury bez ograniczeń geograficznych. To daje mi poczucie, że kieruję naprawdę dużym biznesem, że jestem przedsiębiorcą z możliwością podejmowania decyzji co do rozmiaru i zasięgu struktury.

Oczywiście idzie za tym ogromne poczucie odpowiedzialności za ludzi (których jest już około 160 w całym kraju). Ale nie ukrywam, że to z kolei daje efekt w postaci wysokiego dochodu pasywnego.

Czy to oznacza, że zamierzasz się zatrzymać i pielęgnować to status quo?

– Absolutnie. Osiągam teraz etap, w którym moi liderzy stają się samodzielni i odpowiedzialni za swoje grupy, więc mogę się skupiać na kolejnych rekrutacjach. Pracuję w modelu, w którym nie muszę mówić „stop” ani nikt mi tak nie powie. To sprawia, że widzę dalsze możliwości rozwoju zarządczego i finansowego oraz długi horyzont czasowy.

Jakie elementy, oprócz nieskrępowanego rozwoju, są dla Ciebie ważne we współpracy z firmą ubezpieczeniową?

– Dobry kontrakt, jasne warunki współpracy, swoboda biznesowych decyzji, dotrzymywanie słowa i na tym etapie – możliwość rozwoju dla ludzi, których pozyskuję do współpracy i którym mogę pokazać żywe przykłady sukcesów menedżerskich i finansowych.

Czy te priorytety zmieniały się wraz z doświadczeniem czy etapem życia, na jakim jesteś?

– Tak i uważam, że to naturalne. Dopóki nie jesteś rodzicem, skupiasz się na sobie, potem zaczynasz myśleć o dzieciach i cieszysz się z ich sukcesów. Tak samo jest w tym biznesie. Gdy jesteś konsultantem, najważniejsze są Twoje osobiste sukcesy. A potem zaczynasz się skupiać na ludziach. Pozyskujesz ich do współpracy, dbasz o ich energię i motywację.

Odpowiadając na Twoje pytanie, nieskromnie więc powiem, że im bardziej się rozwijam, tym mniejszym egoistą jestem. Dziś nie muszę się skupiać na moim ego i najbardziej liczy się dla mnie oferta dla ludzi, pewność, że mają różne ścieżki do wyboru i że mogą iść do przodu.

Zawód konsultanta czy menedżera, zwłaszcza w modelu Pru, wymaga dużej samodzielności i samodyscypliny. Czy można się tego nauczyć?

– Oczywiście, że można, a nawet trzeba. Chyba niewielu z nas od urodzenia ma w sobie zamiłowanie do systematycznego wysiłku i trzymania się planów. Ale wbrew pozorom to nie jest takie trudne. Natomiast na pewno dobrze jest mieć jakiegoś mentora, kogoś, z kogo warto brać przykład.

Tylko jak go znaleźć w nowej firmie? W nowej branży?

– Moim zdaniem to nie musi być ktoś z Pru czy nawet z branży. Ja na przykład często odwołuję się do golfa, który jest moją pasją. Bo golf to sport, w którym żaden ruch (poza przechodzeniem między dołkami) nie jest naturalny. Bo tu długo czeka się na poprawne wykonanie uderzenia, a jeszcze dłużej na sukces. To sport, w którym trzeba zainwestować na początku (niekoniecznie wielkie pieniądze, ale jednak) i w którym trzeba mieć trenera.

My mamy świetnych trenerów, unikalną ścieżkę kariery i dobrą kadrę menedżerską, więc jesteśmy w stanie te pożądane cechy kształtować, choć nie ukrywam, że na etapie selekcji szukamy ludzi, którzy mają taki profil. Nasza menedżerska robota jest wtedy znacznie łatwiejsza.

Jak zdefiniowałbyś siebie w ubezpieczeniach dziś?

– Bardzo odpowiada mi nomenklatura w Pru, według której jestem liderem sprzedaży. We wszystkich swoich działaniach chciałbym być tak postrzegany, bo słowo „lider” zawiera w sobie nie tylko rolę w organizacji, ale łączy ją z cechami charakteru, postawą i relacjami z ludźmi. Chyba jestem na dobrej drodze, bo przyciągam do swojej struktury ciągle nowe osoby, a liderzy w mojej agencji przyciągają nowych ludzi do swoich struktur.

A nie obawiasz się ich oddechu na plecach?

– Nie. Bo ten model sprawia, że ich sukcesy przekładają się na moje. Zarówno w wymiarze finansowym, jak i w rankingach, które dla każdego z genem sprzedawcy są ważne. I fajnie jest mieć wokół siebie zadowolonych, spełnionych zawodowo ludzi, bo to z kolei przenosi się na sferę osobistą i pozwala budować harmonijną rzeczywistość.

Czego Ci więc życzyć w obliczu Twoich obecnych sukcesów?

– Zawodowo? Dobrych ludzi wokół, zadowolonych współpracowników. A prywatnie? Wrócę na sportowe boiska i życzę sobie, bym mógł jak najczęściej oklaskiwać sukcesy swojego syna na korcie. Jak widzisz, jestem coraz mniejszym egoistą.

Dziękuję za rozmowę.

Aleksandra E. Wysocka

* W Polsce firma jest obecna z przerwami od 1927 roku, a teraz funkcjonuje pod nazwą Prudential International Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, proponując rozwiązania zapewniające ochronę ubezpieczeniową połączoną z możliwością oszczędzania na dowolny cel. Od 2022 r. Prudential w Polsce działa pod marką Pru jako część grupy M&G. M&G należy do grona największych pod względem kapitalizacji rynkowej grup finansowych na świecie.


Sprawdź, czy kariera w sprzedaży Prudential jest dla Ciebie: www.pru.pl/kariera-w-sprzedazy

Nowy generatywny chatbot Generali wesprze agentów

0

Generali we współpracy we współpracy z TUATARA uruchomił chatbota opartego na generatywnej sztucznej inteligencji, zaprogramowanego na podstawie dokumentów ogólnych warunków ubezpieczenia oraz FAQ. Narzędzie wdrożone do platformy sprzedażowej wspierającej agentów umożliwia zadawanie ogólnych pytań oraz wyszukiwanie informacji w konkretnych OWU.

Według Generali największą zaletą chatbota jest intuicyjność oraz łatwość w wydobywaniu istotnych informacji. Ubezpieczyciel podkreśla, że głównymi funkcjami narzędzia są: udzielanie szybkich odpowiedzi na pytania dotyczące produktów, pomoc w przeszukiwaniu dokumentów OWU, intuicyjne i łatwe w użyciu narzędzie dostępne 24/7.

Za cały proces wdrożenia po stronie Generali odpowiedzialny był Sebastian Michałowski wraz z zespołem ds. rozwoju UX i innowacji. Ubezpieczyciel zwrócił też uwagę na szczególną rolę Aleksandry Ścięgaj, która poprowadziła przedsięwzięcie od samego jego pomysłu aż po pełne wdrożenie.

(AM, źródło: LinkedIn)

Cezary Stypułkowski za sterami Pekao S.A.

0
Cezary Stypułkowski

Rada nadzorcza Banku Pekao S.A. zdecydowała, że od 5 października prezesem spółki będzie Cezary Stypułkowski – pod warunkiem uzyskania do tego czasu zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Bank jest częścią Grupy PZU.

– Mamy za sobą bardzo udany proces rekrutacyjny z udziałem renomowanej firmy doradczej. Dzięki niemu pozyskaliśmy do zarządu Banku Pekao S.A. osoby o niekwestionowanej wiedzy i kompetencjach. Cieszę się na współpracę z Cezarym Stypułkowskim, który obejmie stery zarządu. Jestem przekonany, że jego energia, doświadczenie w bankowości oraz ubezpieczeniach, jak również renoma jako managera i lidera, odegrają kluczową rolę w rozwoju i transformacji grupy Pekao S.A. – powiedział Artur Olech, prezes PZU SA i przewodniczący rady nadzorczej.

Powołanie nastąpiło po rozstrzygnięciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska prezesa i wiceprezesów zarządu ogłoszonego 8 maja. Rada postanowiła, że postępowanie konkursowe na pozostałe stanowiska pozostaje otwarte.

Jeżeli Cezary Stypułkowski nie otrzyma zgody KNF do 5 października, to do chwili jej uzyskania będzie pełnił funkcję wiceprezesa kierującego zarządem.

Od 10 lipca w skład zarządu jako wiceprezes wejdzie również Robert Sochacki, który wcześniej był oddelegowany z RN na stanowisko wiceprezesa, kierującego pracami zarządu. Z kolei od 18 lipca stanowisko wiceprezeski obejmie Dagmara Wojnar.

Cezary Stypułkowski w latach 2010–2024 był prezesem mBanku. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego rady Związku Banków Polskich oraz przewodniczy Sekcji Banków Dużych przy ZBP. Od 2022 r. zasiada w międzynarodowej radzie doradców MasterCard. W latach 2006–2010 pracował w J.P. Morgan w Londynie, gdzie od 2007 roku był dyrektorem zarządzającym banku inwestycyjnego J.P. Morgan na Europę Środkową i Wschodnią. W latach 2003–2006 pełnił funkcję prezesa PZU SA, a w latach 1991–2003 kierował zarządem Banku Handlowego. Był członkiem międzynarodowej rady doradczej zarządu Deutsche Banku, Europejskiej Rady Doradców J.P. Morgan, międzynarodowej rady doradczej INSEAD oraz członkiem Geneva Association. Od 2012 jest współprzewodniczącym Emerging Markets Advisory Council przy Institute of International Finance w Waszyngtonie – organizacji reprezentującej blisko 500 instytucji finansowych.

(AM, źródło: Pekao)

Mapa Agentów szykuje udogodnienia dla klientów i pośredników

0
Źródło zdjęcia: 123rf.com

Mapa Agentów pracuje nad integracją z usługą Google Wallet, dzięki czemu agenci korzystający z jej CRM-u będą mogli po wystawieniu polisy wysłać ją do portfela Google. To rozwiązanie pozwoli klientom mieć stale polisę w telefonie oraz liczyć na powiadomienie o kończącym się okresie ochrony. To jednak z szeregu nowości, które szykuje Mapa Agenta – podał cashless.pl.

Innym rozwiązaniem ma być Asystent Agenta. Oparte na generatywnej sztucznej inteligencji narzędzie ma pomóc pośrednikom w dotarciu do niezbędnych informacji. Asystent ma posiadać specjalny moduł, umożliwiający ocenę odpowiedzi bota i ich korektę ze strony użytkowników. Aktualnie rozwiązanie jest testowane w wybranej grupie agentów Alwis & Secura.

Więcej:

cashless.pl z 10 lipca, Ida Krzemińska-Albrycht „Nowości w portalu Mapa Agentów: dodawanie polis do portfela Google i sztuczna inteligencja odpowiadająca na pytania o OWU”

(AM, źródło: cashless.pl)

17,782FaniLubię
822ObserwującyObserwuj

Aktualne wydanie