Kontakt

Adres redakcji:
ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

Redaktorka naczelna
REKLAMA, współpraca komercyjna:

Aleksandra Wysocka
tel. kom. 501 278 916
aleksandra.wysocka@gu.com.pl

Sekretarz redakcji – redaktor techniczna:
Anna Cichowicz
anna.cichowicz@gu.com.pl

Redakcja internetowa:
Artur Makowiecki – redaktor
artur.makowiecki@gu.com.pl

Kontakt z autorami:
Aleksandra Nizioł
aleksandra.niziol@gu.com.pl

Prenumerata i dystrybucja, faktury:
Ilona Twardowska – dyrektor ds. kolportażu i prenumeraty
tel. kom. 666 399 566
ilona.twardowska@gu.com.pl

Korekta:
Aleksandra Nizioł
Katarzyna M. Sosnowska

Webmaster:
Stefan Rutkowski

Wydawcą „Gazety Ubezpieczeniowej” i portalu www.gu.com.pl jest Agencja Wydawniczo-Promocyjna Opoka

ul. Nowy Świat 22 lok. 7, 00-373 Warszawa, NIP 526-001-26-98

Prezes:
dr Bożena M. Dołęgowska-Wysocka
bozena.wysocka@gu.com.pl


Partner technologiczny: