Kontakt

Adres redakcji:
ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

Redaktorka naczelna
REKLAMA, współpraca komercyjna:

Aleksandra Wysocka
tel. kom. 501 278 916
aleksandra.wysocka@gu.com.pl

Sekretarzyni redakcji – redaktorka techniczna:
Anna Cichowicz
anna.cichowicz@gu.com.pl

Redakcja internetowa:
Artur Makowiecki – redaktor
artur.makowiecki@gu.com.pl

Kontakt z klientami:
Ula Skrzek – koordynatorka ds. wsparcia klientów
ula.skrzek@gu.com.pl

Media społecznościowe, projekty on-line:
Justyna Rychlik – koordynatorka kluczowych projektów

Kontakt z autorami:
Aleksandra Nizioł
aleksandra.niziol@gu.com.pl

Prenumerata i dystrybucja, faktury:
Ilona Twardowska – dyrektorka ds. kolportażu, rozliczeń i prenumeraty
tel. kom. 666 399 566
ilona.twardowska@gu.com.pl

Korekta:
Aleksandra Nizioł
Katarzyna M. Sosnowska

Webmaster:
Stefan Rutkowski

Wydawcą „Gazety Ubezpieczeniowej” i portalu www.gu.com.pl jest Agencja Wydawniczo-Promocyjna Opoka

ul. Nowy Świat 22 lok. 7, 00-373 Warszawa, NIP 526-001-26-98

Prezeska:
dr Bożena M. Dołęgowska-Wysocka
bozena.wysocka@gu.com.pl