PZU SA odpisze ponad 800 mln zł z transakcji nabycia banków

0
99

PZU SA opublikował komunikat, w którym poinformował o dokonaniu odpisów pomniejszających wartość firmy z tytułu nabycia Alior Banku i banku Pekao S.A. Szacowany wpływ wspomnianych odpisów na skonsolidowany wynik finansowy netto spółki przypisywany właścicielom jednostki dominującej wyniesie około 827 mln. Z kolei jednostkowy wpływ na wycenę Alior Banku i Pekao S.A. w księgach PZU SA wyniesie około 648 mln zł.

Zakład ujawnił, że na dzień 30 czerwca przeprowadził testy na utratę wartości. „Przeprowadzenie testów utraty wartości firmy z tytułu nabycia akcji Alior Banku S.A. oraz z tytułu nabycia akcji Banku Pekao S.A. na dzień 30 czerwca br. wynika z działań podejmowanych przez banki w związku z pandemią Covid-19 i jej skutkami ekonomicznymi, w wyniku których spadły oczekiwane przepływy pieniężne z tytułu akcji posiadanych w Alior Banku S.A. oraz w Banku Pekao S.A.” – podał zakład w komunikacie.

W wyniku testów ujawniono niedobory, skutkujące koniecznością utworzenia odpisów wartości niematerialnych i prawnych rozpoznanych w procesie nabycia wskazanych powyżej podmiotów.

PZU SA dokonał następujących odpisów:

  1. Pełnego odpisu w kwocie 230 mln zł pomniejszającego wartość firmy z tytułu nabycia Alior Banku określoną zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) do wartości odzyskiwalnej wynoszącej zero.
  2. Pełnego odpisu w łącznej kwocie 161 mln zł obejmującej wartość znaku towarowego oraz aktywa z tytułu relacji z klientami Alior Banku S.A. określonych zgodnie z MSSF do wartości odzyskiwalnej wynoszącej zero.
  3. Odpisu w kwocie 555 mln zł pomniejszającego wartość firmy z tytułu nabycia Pekao S.A. określoną zgodnie z MSSF do wartości odzyskiwalnej wynoszącej 1714 mln zł.
  4. Odpisu w kwocie 274 mln zł pomniejszającego wartość firmy z tytułu nabycia Alior Banku S.A. określoną zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości do wartości odzyskiwalnej wynoszącej 37 mln zł.
  5. Odpisu w kwocie 374 mln zł pomniejszającego wartość firmy z tytułu nabycia Pekao S.A. określoną zgodnie z w/w ustawą do wartości odzyskiwalnej wynoszącej 1113 mln zł.

(AM, źródło: PZU)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here