Niektórym firmom będzie trudniej o zwolnienie z CIT od odszkodowania

0
56

Według niedawnej interpretacji dyrektora KIS rekompensaty za utracone zyski czy kwoty przeznaczone na ulepszenie środka trwałego nie są zwolnione z podatku CIT. Problemy w tej materii mogą mieć również spółki ze specjalnych stref ekonomicznych – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej została wydana w sprawie spółki działającej w SSE, która zapytała o prawo do zwolnienia odszkodowania z tytułu ubezpieczenia środków trwałych wykorzystywanych wyłącznie w działalności zwolnionej z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, obejmującego zarówno szkody w tych środkach, jak i utratę zysku. Firma zaznaczyła, że sama finansuje remont, ulepszenie, zakup lub wytworzenie składników majątkowych, a dopiero później jest jej wypłacane odszkodowanie. Dlatego w jej ocenie, zgodnie z art. 17 ust. 10a ustawy o CIT, zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 54a, stosuje się także do odszkodowania w części odpowiadającej wartości wydatków poniesionych przez podatnika na cele określone w w/w przepisie (wyłącznie niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne) od dnia powstania szkody do dnia otrzymania pieniędzy od ubezpieczyciela.

Dyrektor KIS uznał natomiast, że nie został spełniony warunek niezaliczenia wydatków pokrytych odszkodowaniem do kosztów uzyskania przychodów. Jego zdaniem prowadzenie działalności w SSE oraz korzystanie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, nie oznacza, iż wydatki te można uznać za niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Stwierdził też, że odszkodowanie za szkody w środku trwałym jest nieopodatkowane, jeśli zaistnieją warunki określone wprost w tym przepisie, tj. rzeczywiste wydatkowanie uzyskanego odszkodowania na wskazane cele oraz określony przedział czasu. Negatywnie odniósł się też do zwolnienia części odszkodowania z tytułu utraty zysków, gdyż jak wskazał, regulacja zwalnia z CIT wyłącznie środki od ubezpieczyciela z tytułu zniszczenia lub uszkodzenia posiadanego przez niego środka trwałego (interpretacja indywidualna z 23 grudnia 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.421.2020.2.JKU).

***

Art. 17 ust. 1 pkt 54a ustawy o CIT zwalnia z podatku odszkodowania za szkody w środku trwałym (z wyłączeniem samochodu osobowego), w części wydatkowanej na remont albo na zakup (lub na wytworzenie) nowego środka trwałego. Warunkiem jest wydatkowanie środków w określonym terminie, tj. w danym roku podatkowym lub bezpośrednio po nim następującym.

Więcej:
„Dziennik Gazeta Prawna” z 17 stycznia, Patrycja Dudek „Odszkodowania bez CIT nie dla wszystkich przedsiębiorców”:
https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/57780,2….

(AM, źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here