Ubezpieczyciele zyskali otwarty dostęp do bazy danych CEP

0
615

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji zapewnił całemu rynkowi ubezpieczeń komunikacyjnych bezpłatny dostęp online i składanie zapytań do bazy danych o pojazdach z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Pierwszym ubezpieczycielem, który otrzymał zgodę resortu na korzystanie z CEP jest STU Ergo Hestia. UFG zapowiada, że wkrótce do sopockiej firmy dołączą kolejne zakłady oferujące ubezpieczenia komunikacyjne.

Dzięki usłudze ubezpieczyciele będą mogli online sprawdzać dane pojazdów na dowolny wskazany przez siebie moment i weryfikować różne zdarzenia przypisane do danego pojazdu. Pozyskane dane posłużą im do bieżącej działalności operacyjnej. Pozwoli im to na ustalanie bardziej dostosowanych do ryzyka składek ubezpieczeniowych oraz zwiększenie skuteczności likwidacji zgłaszanych szkód. Zakłady, korzystając z pośrednictwa i wsparcia UFG, będą mogły pozyskać istotne informacje na temat interesujących ich pojazdów. Dane będą pozyskiwane ze wsparciem i za pośrednictwem UFG w trybie online oraz bezpłatnie. Do tej pory w razie konieczności potwierdzenia danych proces oparty był na płatnych i papierowych wnioskach.

Lista funkcjonalności dostępu do bazy danych CEP jest obszerna. Zakłady będą mogły wykorzystywać dane już tylko na podstawie samego numeru rejestracyjnego pojazdu, a także je uzupełniać. Dla pojazdów można będzie pozyskiwać informacje o odnotowanym właścicielu, ewentualnym nowym nabywcy czy np. wycofaniu pojazdu z ruchu. Podobnie z informacjami o kradzieży, odnalezieniu czy wyrejestrowaniu pojazdu. Towarzystwa będą też miały możliwość potwierdzania danych deklarowanych przez klienta z danymi widniejącymi w CEP, czyli deklaracji co do stanu technicznego pojazdu na podstawie widniejącej w Ewidencji historii badań technicznych. Ubezpieczyciele będą mogli również pozyskać informacje o elektronicznym zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego, a także o wszystkich właścicielach pojazdu na wskazany moment. To samo z pozyskaniem wiedzy na temat dodatkowych badań wynikających np. ze skierowania pojazdu przez policję w czasie kontroli drogowej w związku z jego złym stanem technicznym, odnotowanych szkód wpływających na możliwość poruszania się pojazdem czy stanu jego licznika.

Za pomocą dostępu do bazy danych CEP zakład będzie mógł również potwierdzać aktualność danych okazywanych przez klientów, jak np. dowodu rejestracyjnego czy zaświadczenia z badania technicznego. 

Cieszy mnie bardzo efektywna współpraca z Ministerstwem Cyfryzacji, które otwiera swoje bazy na potrzeby rynku ubezpieczeniowego Dzięki naszej współpracy rejestry publiczne, posiadające przecież ogromną wartość informacyjną, realnie przyczyniają się do usprawnienia procesów biznesowych. Wszystko po to, aby szybciej i łatwiej wymieniać informacje na temat pojazdów i zdarzeń ich dotyczących, co z kolei przełoży się na jeszcze większą sprawność operacyjną zakładów w obszarze ubezpieczeń komunikacyjnych. Z kolei dla klientów  sprawny obieg i weryfikacja informacji oznaczają mniejsze ryzyko posługiwania się przez ubezpieczyciela nieaktualnymi czy nieprawidłowymi danymi. Jesteśmy gotowi  na uruchomienie usługi dla wszystkich ubezpieczycieli komunikacyjnych – powiedziała Małgorzata Ślepowrońska, prezes zarządu UFG.

Pierwszym ubezpieczycielem, który otrzymał zgodę Ministerstwa Cyfryzacji na korzystanie z CEP jest STU Ergo Hestia. Zakład odpytał bazę i otrzymał informacje zwrotne.  

– Zakładamy, że wraz z dostępem do Centralnej Ewidencji Pojazdów otrzymamy narzędzie upraszczające proces zakupowy i wzbogacające taryfikację o nowe informacje, dostępne jak dotąd jedynie w formie deklaratywnej – mówi Rafał Czuba, szef Działu Rozwoju Pricingu Ergo Hestii. – Będziemy mieli szczegółowy dostęp do informacji o przebiegu pojazdu, dacie rejestracji, aktualności badań technicznych i innych. Będziemy także w stanie podpowiadać i walidować posiadane informacje o pojeździe, co doprowadzi do polepszenia jakości zbieranych danych – wyjaśnia.

Uzyskanie zgody było możliwe dzięki współpracy sopockiej firmy z UFG. Resortowa zgoda została poprzedzona wieloma testami przeprowadzonymi wspólnie przez Ergo Hestię i Fundusz.

– Cieszymy się, że Ministerstwo Cyfryzacji otwiera ewidencję pojazdów na potrzeby całego rynku ubezpieczeniowego. Szczególne podziękowania za współpracę kierujemy do ekspertów departamentu odpowiedzialnego bezpośrednio za CEP. Naszą rolą, jako organizacji wspierającej rynek ubezpieczeń, jest zarówno pomoc w obszarze IT, jak i dzielenie się wiedzą na temat spełnienia warunków formalnych i uzyskania zgody na dostęp. Dziękuję przedstawicielom Ergo Hestii za ich wiedzę i zaangażowanie wykazane w tym projekcie – powiedział Roman Kusyk, dyrektor departamentu rozwoju i zarządzania projektami UFG.

Przedstawiciele UFG zapewniają o gotowości wsparcia kolejnych zakładów w procesie dostępu i wymiany informacji z bazą CEPiK.  Kolejne towarzystwa mają skorzystać z usługi w nadchodzących tygodniach.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here