Willis Re: Cyklony w Japonii kosztują ubezpieczycieli najwięcej

0
44

Straty ubezpieczone będące skutkiem największych katastrof naturalnych w 2019 r. wyniosły w sumie ok. 53 mld dol. i były o ok. 18% niższe od średniej rocznej w poprzednich latach, począwszy od 2011 r. – stwierdził w raporcie Willis Re.

Dla porównania, według Aon katastrofy naturalne w 2019 r. przyniosły straty w wysokości 71 mld dol., natomiast według Munich Re ok. 52 mld dol.

2019 r. był kontynuacją okresu stosunkowo spokojnego w porównaniu z 2017 r., kiedy suma strat osiągnęła szczyt 143 mld dol.

Na całkowitą sumę strat w 2019 r. po raz kolejny złożył się ciąg mniejszych i średniej wielkości zdarzeń, podczas gdy nie wystąpiły straty z tytułu bardzo dużych katastrof naturalnych – zauważyli autorzy raportu „Podsumowanie zdarzeń o charakterze katastrof naturalnych w 2019 r.”.

Raport wyjaśnia, że roczna średnia w wysokości 65 mld dol. wynika z wyjątkowo wysokich strat rocznych w latach 2011 (120 mld dol.) i 2017 (143 mld dol.). W obu tych latach wystąpiło wiele zdarzeń przynoszących straty powyżej 10 mld dol. na jedno zdarzenie. Jeśli wyłączyć z wyliczenia średniej te wysoko szkodowe lata, suma strat z 2019 r. sytuuje się na poziomie 14% powyżej średniej.

Największe ubezpieczone straty katastroficzne w 2019 r. zostały poniesione w Japonii, gdzie cyklony tropikalne Faxai we wrześniu i Hagibis w październiku spowodowały straty ubezpieczone w wysokości ok. 7 mld dol. i 8 mld dol.

W USA największym katastroficznym zdarzeniem ubezpieczeniowym był huragan Dorian, który przyniósł bardzo zróżnicowane straty, oraz burze z piorunami w części wyżynnej Wielkich Równin i na wschodzie. Straty ubezpieczone z tytułu tych zdarzeń wyniosły 3–4 mld dol.

Gdzie indziej na świecie nie wystąpiły straty w wysokości 1mld dol. na zdarzenie. Pod koniec roku całkowity odnotowany koszt pożarów w Australii (które trwają nadal w 2020 r.) wyniósł ok. 900 mln dol., więc po uwzględnieniu kolejnych zgłoszonych szkód suma strat z tego tytułu w 2019 r. może przekroczyć próg 1 mld dol.

Ameryka Północna poniosła najwięcej strat ubezpieczonych w 2019 r., ok. 46% wartości globalnej. Drugie miejsce przypadło regionowi Azji i Pacyfiku, z wartością strat ubezpieczonych stanowiącą 38% globalnej.

– Mimo że był to rok poniżej przeciętnej w porównaniu z poprzednią dekadą, byliśmy świadkami pewnych ekstremalnych i niezwykłych zdarzeń, w tym następujących jeden po drugim tajfunów w Japonii i dużej liczby i skali pożarów w Australii – skomentował Karl Jones kierujący działem analiz katastroficznych w Willis Re International.

Vaughen Jensen, wiceprezes i szef analiz katastroficznych Willis Re podsumował: – Rok 2019 będzie względną ulgą dla reasekuratorów, po skrajnie kosztownych zdarzeniach w 2017 i 2018. Niemniej jednak przyniósł on najsilniejszy z dotychczasowych huraganów na Atlantyku, jakie uderzyły w ląd, huragan Dorian.

AC

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here