Punkt Diagnostyczny – badania medyczne w placówce ubezpieczeniowej

0
132

Badania lekarskie to ważny, a często wręcz niezbędny krok, jaki należy wykonać przed założeniem polisy ubezpieczeniowej. W czasie pandemii Covid-19, kiedy kontakt z placówkami medycznymi i specjalistami jest utrudniony, szansą na zachowanie ciągłości sprzedaży ubezpieczeń może być należący do grupy rozwiązań telemedycznych specjalny Punkt Diagnostyczny.

Czym jest Punkt Diagnostyczny?

Nowoczesne technologie wywierają coraz większy wpływ na nasze życie, także w sferze zdrowia. Punkt Diagnostyczny stworzony przez firmę Comarch Healthcare wpisuje się w ten nurt. Na jego budowę składa się zintegrowana infrastruktura informatyczna i urządzenia pomiarowe, co pozwala na weryfikację podstawowych parametrów życiowych pacjenta w każdym miejscu i o każdym czasie, bez odwiedzania poradni czy szpitala. Podstawowym elementem umożliwiającym obsługę Punktu jest tablet z aplikacją, która przeprowadza pacjenta przez wszystkie etapy badania, także przez wstępną ankietę medyczną.

Korzyści dla ubezpieczyciela i klienta

Możliwość zbadania klienta na miejscu, bez angażowania placówek ochrony zdrowia, znacznie usprawnia procesy związane z podpisaniem polisy. Dodatkowo dzięki ograniczeniu liczby pośredników uczestniczących w procedurze zredukowane zostaje ryzyko niewłaściwej ewaluacji stanu zdrowia ubezpieczanego. W ten sposób firmy ubezpieczeniowe są w stanie dokładniej określić wysokość ustalanej składki i przyspieszyć zawarcie umowy. Ponadto inwestycja w Punkt Diagnostyczny pozwala na długofalową racjonalizację kosztów badań, a zatem możliwość oferowania bardziej atrakcyjnej składki ubezpieczeniowej dla potencjalnych klientów.

To tylko ogólne informacje związane z możliwościami, jakie daje rozwiązanie Comarchu. Więcej o potrzebie implementacji Punktów Diagnostycznych jako elementów systemu opieki medycznej, elementach i schematach działania Punktu Diagnostycznego oraz obszarach zastosowania i beneficjentach tego rozwiązania można znaleźć w white paper „Punkt Diagnostyczny Comarch – opieka medyczna niezależnie od miejsca i czasu”.

(AM, źródło: Comarch)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here