Unum Życie: Ubezpieczenie na wypadek nowotworu

0
304

Unum Życie poszerzyło swoją ofertę o kompleksowe Ubezpieczenie na Wypadek Choroby Nowotworowej.

–  Chcemy jak najpełniej pomóc klientom w tym trudnych chwilach, jakimi są diagnoza i leczenie choroby onkologicznej. Dlatego w naszej ofercie klienci znajdą zarówno wsparcie finansowe, jak i szereg przydatnych usług, zdejmujących z nich ciężar organizacji, poszukiwania dodatkowych konsultacji czy drugiej opinii medycznych w zagranicznych placówkach – komentuje Borys Kowalski, członek zarządu i główny aktuariusz Unum Życie.

Wypłata świadczenia w wysokości nawet 500 tys. zł nastąpi w sytuacji diagnozy nowotworu złośliwego, jak i o granicznej złośliwości. Dodatkowo ubezpieczeni otrzymają 125 tys. zł na specjalistyczne leczenie.

Posiadaczy nowego produktu Unum Życie zmagający się z nowotworem mogą liczyć na: organizację i pokrycie kosztów zagranicznej konsultacji medycznej, konsultacje lekarskie i specjalistyczne badania, w tym diagnostykę, organizację i pokrycie kosztów rehabilitacji, transport na badania i operacje, domową opiekę pielęgniarską, pomoc psychologa, pokrycie kosztów zakupu peruk czy protez, dostosowanie mieszkania do potrzeb pacjenta wynikających z leczenia, organizację i pokrycie kosztów pobytu w sanatorium.

Ubezpieczenie na Wypadek Choroby Nowotworowej jest umową dodatkową do ubezpieczenia na życie, a wysokość składki zależy między innymi od ustalonej sumy ubezpieczenia i wieku ubezpieczonego.

Z badania Unum Insight wynika, że co czwarty respondent faktycznie dostrzega u siebie wystąpienia problemów onkologicznych.

Niemal 40% ankietowanych przyznało, że poważna choroba zmusiła ich lub ich bliskich do nieobecności w pracy. 27% ankietowanych z tej grupy musiało korzystać ze zwolnienia dłuższego niż 6 miesięcy.

Pomimo tego, że choroba oznacza znaczne uszczuplenie domowego budżetu, badani najczęściej mają odłożone środki na pokrycie maksymalnie 3-miesięcznych zobowiązań (38% wskazań), natomiast 27% ma zgromadzone środki na okres krótszy niż 1 miesiąc. Tylko 15% posiada oszczędności, które pokryłyby więcej niż 6-miesięczne zobowiązania.

O badaniu:

Badanie omnibusowe na reprezentatywnej próbie Polaków powyżej osiemnastego roku życia, N=970, zrealizowane techniką TAPI, przeprowadzone przez Ipsos na zlecenie Unum Życie, kwiecień 2019 r.

(AM, źródło: Unum Życie)