11. FinTech & 10. InsurTech Digital Congress o nowej cyfrowej rzeczywistości

0
376

W dniach 23–24 marca odbył się 11. FinTech & 10. InsurTech Digital Congress. W jego trakcie 400 uczestników wysłuchało merytorycznych wystąpień i debat na temat aktualnych trendów i prognoz dotyczących rozwoju branży fintech i insurtech w Polsce. Głównym patronem medialnym InsurTech Digital Congress była „Gazeta Ubezpieczeniowa”.

Kongres zainaugurowany został wystąpieniem Marcina Petrykowskiego, przewodniczącego Rady Programowej FinTech Digital Congress (Group Chief Executive, Atende), oraz Cezarego Świerszcza, przewodniczącego Rady Programowej InsurTech Digital Congress (CEO, Unext). Motywem przewodnim debaty inauguracyjnej stała się kwestia zarządzania sytuacją kryzysową. Eksperci komentowali m.in. potrzebę redefinicji strategii w warunkach kryzysu, utrzymanie ciągłości działania przedsiębiorstw w obliczu nieprzewidzianych okoliczności oraz zmiany modeli biznesowych w sektorze finansowym.

Kolejny panel oparty został o zagadnienia dotyczące budowania cyfrowych usług w metaverse. – Wyznaczamy trendy, które widzimy jako kluczowe dla branży, kluczowe dla obszaru, w którym jesteśmy. Nie sposób nie skomentować, jaki wpływ metaverse będzie miał na sektor, w którym operujemy – mówił Marcin Petrykowski. Inkorporacja finansów w cyfrowej rzeczywistości, nowe możliwości dla branży w kontekście potencjału związanego z połączeniem DeFi i metaverse, NFT oraz metaverse w ubezpieczeniach to wątki, które zostały wskazane jako kluczowe w tym zakresie. Ważnym aspektem kongresu był temat kapitalizacji nowych technologii – ewolucji na rynku kryptowalut oraz wpływu platform na ekosystem finansowy.

Drugiego dnia wydarzenia eksperci zwrócili swoją uwagę w stronę danych. Omówione zostały takie tematy, jak wykorzystanie danych o finansach w budowaniu biznesu, data analytics i data science jako nośnik informacji i doskonalenia strategii biznesowych, rozwój Banking-as-a-Service oraz zarządzanie danymi i współdzielenie danych między sektorami. Następnie eksperci pochylili się nad obszarem cyfrowych usług finansowych. Przedyskutowali zagadnienia stawiające fintech w pozycji kluczowego elementu usług finansowych. Zwrócili uwagę na kształt nowego łańcucha wartości pieniądza, budowanie nowej ery finansów, digitalizację świata finansów, DeFi jako ekosystem usług finansowych oraz płatności elektroniczne i popularyzację płatności bezgotówkowych. W zakresie rynku ubezpieczeń ważnymi aspektami wskazanymi przez prelegentów były: priorytetyzacja rynku ubezpieczeń, digitalizacja procesów i rozwój kanałów samoobsługowych. Podsumowując rozmowę, eksperci podkreślili otwartość na technologię i transformowanie obecnych procesów. W ramach bloku nie zabrakło tematów dotyczących e-health i zmieniającej się roli  opieki domowej w systemie ochrony zdrowia pod wpływem technologii.

(AM, źródło: MMC Polska)