25 lat praktyki Marsh FINPRO w Polsce

0
523

W 2020 roku praktyka Marsh FINPRO ubezpieczeń finansowych i profesjonalnych obchodzi 25. rocznicę działalności na polskim rynku. Dział FINPRO tworzy obecnie 17 ekspertów zajmujących się wyłącznie obsługą ubezpieczeń finansowych i profesjonalnych oraz ryzyk transakcyjnych.

– Naszą siłą jest doświadczony, stabilny zespół ekspertów, którzy na co dzień wspierają klientów w różnorodnych obszarach związanych z ubezpieczeniami oraz zarządzaniem ryzykiem. W ramach działu wyróżniliśmy kilka dodatkowych specjalizacji – m.in. brokerzy odpowiedzialni za plasowanie ubezpieczeń członków władz spółki (D&O), ryzyka cybernetyczne, OC zawodową czy ryzyka transakcyjne (PEMA). Dzięki takiemu podejściu jesteśmy w stanie kompleksowo wspierać naszych klientów w danym obszarze, wykazując się szeroką wiedzą oraz doświadczeniem produktowym. Ponadto regularnie współpracujemy w ramach globalnej sieci ekspertów Marsh, korzystając z międzynarodowego know-how Grupy Marsh McLennan – podkreśla Małgorzata Splett, dyrektor Działu FINPRO i PEMA Marsh Polska.

– Rynek ubezpieczeń finansowych rozwija się bardzo dynamicznie. Jeszcze 25 lat temu ubezpieczenie D&O nie było tak popularne, dziś praktycznie każda firma powinna i chce posiadać polisę odpowiedzialności cywilnej członków władz swojej spółki. Rośnie także zainteresowanie ryzykami cybernetycznymi czy liniami skarbowymi. Cieszy nas także rosnąca świadomość przedsiębiorstw w obszarze nowych ryzyk oraz pojawiających się produktów ubezpieczeniowych, bo to tylko potwierdza, że zarówno rynek ubezpieczeniowy, jak i dział Ubezpieczeń Finansowych i Profesjonalnych w Marsh będą dalej aktywnie działać i się rozwijać – dodaje Włodzimierz Pyszczek, dyrektor ds. kluczowych klientów.

– Jesteśmy przekonani, że wiedza, zaangażowanie oraz proaktywne podejście zespołu wyróżniają nas na rynku. Stawiamy na dalszy rozwój naszej kadry, doskonalenie know-how oraz oferty produktowej, tak aby jeszcze efektywniej dostarczać klientom dopasowane do ich działalności rozwiązania – podsumowuje Małgorzata Splett.

(AM, źródło: Marsh)