365 dni wyzwań, czyli jak w dobie pandemii wprowadziliśmy na rynek nową grupówkę

0
809

Rok 2020 na pewno przejdzie do historii. Historii tej wielkiej – globalnej, ale przede wszystkim historii milionów ludzi, którzy z dnia na dzień musieli zmienić swoje życie, przyzwyczajenia i stawić czoło nowej chorobie – Covid-19. W tym niezwykłym i trudnym okresie zdecydowaliśmy się wprowadzić na rynek nowe, grupowe ubezpieczenie na życie Razem w Przyszłość. Co więcej, mamy za sobą bardzo udany start.

Od uruchomienia sprzedaży ubezpieczenia Razem w Przyszłość, produktu opracowanego i wdrożonego przez Aegon we współpracy z Signal Iduna, minęło właśnie pół roku. Pierwszą polisę grupową wystawiliśmy w sierpniu 2020 r. i od tego czasu sukcesywnie rośnie grono naszych klientów.

Szczególny moment na debiut

Moment na start tego projektu i wprowadzenia na rynek nowego ubezpieczenia grupowego na życie nie był najłatwiejszy. Istniały obawy, że klienci, zajęci pandemią i ratowaniem własnych firm i miejsc pracy, nie podejmą tematu zapoznania się z nowym ubezpieczeniem pracowniczym.

Okazało się jednak, że z punktu widzenia przedsiębiorcy, mimo niepewnej sytuacji, zapewnienie swoim pracownikom dobrej polisy grupowej na życie stało się bardzo ważne. Chcąc otoczyć pracowników jak najlepszą opieką, firmy weryfikują swoje dotychczasowe oferty i są otwarte na nowe rozwiązania na rynku.

Pojawił się też problem dostępności pracowników i członków ich rodzin, bo wiele firm pracuje zdalnie lub w modelu hybrydowym. Na szczęście rozwiązaniem jest technologia i dostępne narzędzia IT. Przykładowo, naszą ofertę przedstawiamy pracownikom online, korzystając w tym celu z różnych komunikatorów. Natomiast do zbierania deklaracji pracowniczych używamy tzw. e-deklaracji.

Elastyczny i szeroki zakres ochrony

Z obserwacji rynkowych wiemy, że wielu klientów ma stare, niezmieniane przez dłuższy czas ubezpieczenia grupowe, często z wąskim zakresem ochrony oraz niskimi sumami ubezpieczenia. Jednak sytuacja pandemiczna w szczególny sposób wpłynęła na obawy przedsiębiorców o życie i zdrowie swoich pracowników. W efekcie są oni zainteresowani produktem ubezpieczenia grupowego lub jego zmianą. Szukają rozwiązań, które wpisują się w ich wysokie oczekiwania.

Michał Jakubowski

Na starcie naszego projektu postawiliśmy na konkurowanie produktem, jego elastyczną formułą oraz szerokim zakresem ochrony ubezpieczeniowej. W ramach Razem w Przyszłość dajemy klientom do wyboru blisko 70 riderów, z których finalnie tworzymy dopasowane programy ubezpieczeniowe pod oczekiwania danej firmy i jej pracowników.

Sumy ubezpieczenia nie mają górnego limitu, a świadczenia obejmują wypłaty, m.in. na wypadek pandemii i zakażenia koronawirusem.

Zdecydowaliśmy się też zrównać w prawach i możliwościach ochrony (zakres, sumy ubezpieczenia, składka, wymogi underwritingowe) małżonków, partnerów życiowych i dorosłe dzieci z pracownikami. Dzięki temu każda z tych osób może przystąpić do tej samej polisy i tych samych wariantów ubezpieczenia.

Dostrzegając też, jaka jest sytuacja na rynku pracowników (m.in. w związku z Covid, ale nie tylko), w ramach naszego produktu umożliwiamy ubezpieczenie się wszystkim osobom, które mają jakikolwiek formalny związek z ubezpieczającym. Czyli do umowy ubezpieczenia Razem w Przyszłość mogą przystąpić zarówno osoby zatrudnione na umowę o pracę, jak i będące na umowie-zleceniu, umowie o współpracę, agencyjnej, B2B, mianowanej, a nawet na umowie o dzieło.

Nasz produkt pasuje też do różnych typów przedsiębiorstw, niezależnie od ich skali. Skierowany jest zarówno do klientów mikro, SME, jak i z sektora większych przedsiębiorstw (corpo).

Wielokanałowa dystrybucja i koasekuracja

Kolejnym czynnikiem sukcesu nowej oferty jest wielkokanałowa dystrybucja nowego produktu. Od początku równolegle postawiliśmy na współpracę z brokerami i multiagencjami oraz na bezpośrednią sprzedaż przez Zespół Korporacyjny w Aegon.

Doskonale też sprawdził i sprawdza się nam model tzw. współpracy koasekuracyjnej, w której produkt grupowy firmowany jest przez dwa towarzystwa – w naszym przypadku przez Aegon i Signal Iduna.

Dzięki bliskiej współpracy zespołów produktowych, underwritingowych, IT, sprzedażowych czy prawnych przygotowaliśmy i obsługujemy ubezpieczeniową perełkę, pełną ciekawych rozwiązań produktowych i narzędziowych.

Przykładowo na życzenie klienta całość procesu zawarcia i wystawienia polisy, zebrania deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia oraz jego obsługi może odbywać się zdalnie z użyciem takich narzędzi jak e-deklaracja czy Grupowy Portal Obsługowy.

Konieczny dalszy rozwój

Co dalej? Na najbliższe miesiące stawiamy sobie trzy cele. Pierwszym z nich jest zapewnienie wysokiego standardu obsługi pośredników i naszych klientów. Od początku stawialiśmy na najwyższą jakość serwisu, na który mogą liczyć nasi partnerzy, firmy oraz ich pracownicy, którzy przystąpili do ubezpieczenia grupowego Razem w Przyszłość. To nas wyróżnia i będzie wyróżniało nadal.

Drugim, nie mniej ważnym celem, jest dalszy rozwój naszego produktu. Chcemy dołączać do niego kolejne elementy i funkcjonalności. Przykładowo planujemy poszerzać opcje ochrony, które klient wybiera przy zawieraniu nowej polisy lub przy jej odnowieniu. Już wkrótce będziemy mogli powiedzieć na ten temat więcej.

Trzecim, niezmiernie ważnym z naszego punktu widzenia celem jest osiągnięcie jak najwyższego poziomu odnowień na kolejne okresy. Podobnie jak to jest standardem na rynku, ubezpieczenia grupowe są u nas zawierane na 12 miesięcy. Naszą ambicją jest, by wszyscy lub prawie wszyscy klienci po roku ubezpieczenia doszli do wniosku, że w Aegon mają najlepszą ofertę i poziom obsługi, dlatego decydują się na pozostanie z nami na kolejne lata.

Optymistycznie w przyszłość

W Aegon wierzymy w dobrą, lepszą dla wszystkich przyszłość. Czy Covid-19 z nami zostanie, czy zniknie, czy pojawi się nowe podobne niebezpieczeństwo, życie toczy się dalej, a my musimy intensywnie pracować, aby przyszłość i dla nas, i dla naszych dzieci była bezpieczniejsza. Zależy nam, by branża ubezpieczeniowa, którą reprezentujemy, współpracując i zdrowo konkurując, cały czas wypracowywała nowe, lepsze i coraz nowocześniejsze rozwiązania chroniące życie, zdrowie i finansową przyszłość naszych klientów.

Dlatego też zapraszamy do kontaktu z nami pośredników szukających nowości rynkowych oraz solidnego i odpowiedzialnego partnera, z którym można przez długie lata sprzedawać ubezpieczenia grupowe i mieć coraz większy portfel zadowolonych i bezpiecznych klientów.

Michał Jakubowski
dyrektor Biznesu Korporacyjnego
Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA