50+ przeszkoda czy zaleta? Zawodowa przyszłość Polek z pokolenia silver

0
531

Jaka jest Polka po pięćdziesiątce? Jak odbiera siebie i jakie ma priorytety? Obecna sytuacja jasno pokazuje, że jesteśmy zaangażowane, oddane i potrafimy zorganizować się w bardzo krótkim czasie. Kobiety stają na czele organizacji, dywersyfikują działania i wydają polecenia, tak by całe przedsięwzięcie zagrało niczym dobrze funkcjonujący organizm.

Bez względu na wiek. Takie są polskie kobiety XXI wieku. Pełne wigoru, gotowe po raz drugi zdobywać świat i co niezwykle cenne – kobiety są silne!

Skąd zatem stereotypy podeszłego wieku i na ile są one jeszcze aktualne w diametralnie zmieniającym się społeczeństwie? Na początku działalności, kiedy dla eOFWCA.pl udało się pozyskać pierwszego, dużego klienta, rozpoczęłyśmy proces pozyskiwania egzaminatorów. Bez specjalnej intencji na około 300 współpracowników ponad 80% stanowiły kobiety, z czego kolejne około 30% to kobiety 50+. Chętne do pracy, otwarte na nowe i chcące zarobić. Tak firma rozwijała się przez kolejne lata. Przyciągając doświadczone zawodowo i życiowo kobiety, chętne podjąć nowe wyzwanie zawodowe. Zaskakujące jest, że wśród kobiet w wieku 50+ pracuje niespełna co czwarta. Jak wynika z badań GUS, w 2019 r. tylko 26,2% Polek w tym przedziale wiekowym pracowało zawodowo. Mężczyzn w tym samym wieku pracowało 42,5%. Co więcej, w 2019 r. aktywność zawodowa kobiet i mężczyzn była niższa niż przed rokiem i zmniejszyła się o 27 tys. Zatem gdzie pozostałe prawie 75% kobiet w tym wieku?

Pracownik 50+, dajmy szansę

Problem aktywności zawodowej i otwartości rynku pracy dla osób z grupy 50+ jest od lat podejmowany na arenie międzynarodowej. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej kraje europejskie pracują nad poprawą sytuacji. Wprowadzają mechanizmy mające zwiększyć ich udział w grupie aktywnych zawodowo. Celem jest osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie nie niższym niż 50%. Obecnie w wielu europejskich państwach przekracza on 60%. W Polsce sytuacja również systematycznie się poprawia, jednak wciąż wiele pracy jest do zrobienia. Według danych GUS za 2019 r. wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 32,6%. Z wyraźną dysproporcją ze względu na płeć, niestety z niekorzyścią dla kobiet.

W Polsce dyskryminacja ze względu na wiek trwa

Z początkiem tego roku pojawił się raport „Ageizm w Polsce” przygotowany przez Polski Instytut Ekonomiczny. Z eksperymentu terenowego wynikało, że pracodawcy w Polsce dwa razy chętniej kontaktują się z młodymi niż starszymi osobami aplikującymi w procesach rekrutacyjnych. Jeszcze mniejsze szanse mają kobiety.

To bardzo smutne i rażące dane. Oznaczają dużą dysproporcję na rynku pracy i dyskryminację. Ciężko przejść obojętnie i nie podjąć inicjatywy, która mogłaby tę sytuację zmienić. Historia zna wiele przypadków, gdzie osoby właśnie w wieku 50+ rozpoczynały karierę życia, osiągały największe sukcesy czy stawały na czele dużych przedsiębiorstw. Przykładem jest Margaret Thatcher, która została premier Wielkiej Brytanii w wieku 54 lat. W Polsce może być tak samo. Chcemy wspierać i aktywizować kobiety. Dać im siłę, wzmocnić poczucie wartości i dać wsparcie merytoryczne.

W ostatnim czasie rynek pracy skupił się na młodych, pokładając w nich większą nadzieję. Pracownicy w wieku 50+ posiadają doskonałe umiejętności budowania relacji oraz racjonalnego reagowania na stres. Większą lojalność wobec pracodawcy i zaangażowanie we własną pracę. Mimo złudnych przekonań rzadziej chodzą na zwolnienia lekarskie i nie posiadają tak wielu zobowiązań prywatnych. Chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Zatem równowaga pokoleniowa to duża korzyść dla każdej organizacji.
Niegdyś jeden z naszych współpracowników podczas rozmowy rekrutacyjnej na samym wstępie stwierdził, że ma jeden, duży minus. „Jestem po pięćdziesiątce” – powiedział. To stwierdzenie po raz kolejny otworzyło nam oczy na problem.

Dojrzały wiek to cenny atrybut. Wykorzystajmy go

Starzejące się społeczeństwo to fakt. Już dziś wiemy, że do 2050 r. udział osób 50+ będzie stanowił połowę naszego społeczeństwa. Stereotyp pięćdziesięciolatka na emeryturze również odchodzi do lamusa. Według NASA optymalny wiek astronautów do misji wynosi 50 lat. Jeszcze pokolenie wcześniej (’69) było to 40 lat. Dzięki osiągnięciom medycyny i zmianie stylu życia na bardziej zdrowy odmłodziliśmy się o jakieś 10–15 lat. Musimy wykorzystać ten potencjał.
W eOFWCA.pl doskonale to wiemy i śmiało wykorzystujemy. Branża ubezpieczeń potrzebuje ludzi doświadczonych i zaangażowanych. My i nasi współpracownicy jesteśmy doskonałym przykładem, że kariera nie zna limitów wieku. Z takim przesłaniem wchodzimy w 2022 rok.

Joanna Jastrzębska
członkini zarządu eOFWCA.pl