7 kluczowych kryteriów wyboru ubezpieczenia zdrowotnego dla firmy

0
1144

Zwiększone zainteresowanie ubezpieczeniami zdrowotnymi dla pracowników przyczyniło się w znaczący sposób do urozmaicenia oferty i rozwoju tego typu produktów. Czy dzięki temu wybór odpowiedniego pakietu stał się łatwiejszy, a może wręcz przeciwnie?

Znalezienie optymalnie dopasowanego rozwiązania wśród tak szerokiej oferty i bez odpowiedniego doświadczenia jest dość skomplikowane. Pojawia się tu bardzo ważne pytanie: na co zwrócić uwagę przy wyborze pakietu medycznego dla firmy?

Należy skupić się na kilku znaczących punktach.

  1. Liczba lekarzy specjalistów

Jednym z najważniejszych kryteriów wyboru jest liczba dostępnych w ramach pakietu lekarzy specjalistów. Warto przeanalizować, co zawarte jest w ofercie wybranego pakietu i do jakich specjalistów w jego ramach można się udać.

Warto przy tym pamiętać, że to nie sama liczba specjalizacji powinna być wyznacznikiem wyboru, ale ich rodzaj i związane z tym zapotrzebowanie. Przecież zdecydowanie rzadziej udamy się do specjalisty chorób zakaźnych niż dermatologa czy okulisty. Warto również zwrócić uwagę na specjalizacje dziecięce, jeżeli myślimy o możliwości korzystania z pakietu rodzinnego.

2. Liczba placówek

Bardzo istotną kwestią przy prywatnej opiece medycznej jest jej dostępność. W teorii im większa liczba placówek, tym wygodniej dla pacjenta. Ważne jest jednak także ich rozmieszczenie. Gdy czas jest najcenniejszą walutą, pokonywanie większych odległości w celu wykonania badania nie będzie przez nikogo pożądane.

Należy zatem sprawdzić, czy w pobliżu miejsca pracy/zamieszkania znajdują się zakontraktowane placówki, jaka jest ich dostępność oraz czy wśród dostawców medycznych odnajdziemy tam tych o uznanej renomie czy lokalnych, bardzo dobrych opiniach.

3. Rodzaje badań laboratoryjnych i diagnostycznych

Podobnie jak w przypadku liczby placówek, tu również nie powinniśmy dać się zwieść wyłącznie liczbie – ta najczęściej jest dobrze odrobioną lekcją z koloryzowania rzeczywistości.

Zakres badań laboratoryjnych i diagnostycznych powinien być możliwie szeroki. Oprócz podstawowych badań, takich jak RTG czy USG, należy przyjrzeć się, czy w pakiecie uwzględniono również te droższe i trudniej dostępne świadczenia, jak tomografia komputerowa (najlepiej z kontrastem), rezonans magnetyczny czy badania endoskopowe oraz jakich części ciała te badania dotyczą (czy są ograniczane).

4. Czas oczekiwania na usługę

Gwarancja dostępności spełnia podstawowe założenie sensu posiadania ubezpieczenia medycznego. Konieczne jest, aby w ofercie dostawca zagwarantował nam maksymalny czas oczekiwania na realizację wizyty.

Musimy mieć pewność, że czas oczekiwania na specjalistę nie zajmie więcej niż kilka dni, z wyjątkiem rzadszych specjalizacji.

5. Refundacja kosztów

Jeżeli mamy „swojego”, lubianego, zaufanego czy stałego lekarza i nie współpracuje on z wybranym dostawcą, a my nadal chcemy być pod jego opieką, to wówczas nieocenioną zaletą jest refundacja kosztów leczenia.

Polega ona na kwotowym lub procentowym zwrocie kosztów, jakie ponieśliśmy na leczenie poza siecią placówek świadczeniodawcy. Przy czym należy zwrócić uwagę na wysokości kwot oferowanych zwrotów czy dopłat, aby stanowiły relatywnie największy możliwy współczynnik zwrotu.

6. Sposoby kontaktu z usługodawcą

Technologia rozgościła się w naszym życiu na dobre, a ponieważ cierpimy na społeczny deficyt czasowy, korzystamy z niej coraz chętniej. Należy zwrócić zatem uwagę na mnogość sposobów kontaktu z dostawcą usług medycznych.

Najczęściej dla osób młodych wymogiem koniecznym są platformy internetowe, aplikacje mobilne oraz call center dostępny 24 h na dobę. Niezależnie od wieku oczekujemy też wykwalifikowanych i pomocnych konsultantów.

7. Teleporady

Według mojej oceny jednym z najważniejszych kryteriów wyboru opieki medycznej w czasach epidemii Covid-19 jest… teleporada.

Bez względu na to, jak silne zaufanie buduje realny kontakt, to właśnie tego typu spotkania ze specjalistami mogą okazać się naszą przyszłą rzeczywistością. Dlatego istotne jest, aby taka metoda odbycia wizyty była możliwa w wybranym przez nas pakiecie.

Wyżej omówione punkty powinny pomóc w ogólnej ocenie atrakcyjności oferty pakietu medycznego. W zależności od branży danej firmy, zagrożeń z tym związanych czy struktury płciowo-wiekowej pracowników, którzy mają zostać objęci ubezpieczeniem, jest wiele czynników, które powinno się brać pod uwagę. Należy też mieć na uwadze, że nie wszystkie z nich są mierzalne.

Przed podjęciem tej bez wątpienia trudnej decyzji zalecamy skorzystanie z pomocy i doświadczeń osób działających stale w tej materii.

Agnieszka Czapińska
asystent brokera
Lion Brokers