A.M. Best: Asian Re ryzykownie inwestuje

0
265

Wszystko wskazuje na to, że Asian Reinsurance Corporation (Asian Re) z siedzibą w Bangkoku zrealizuje plan, którego celem jest poprawa wyników działalności, co razem z solidnymi zwrotami z inwestycji złoży się na pozytywny obraz zarobków w perspektywie średnioterminowej.

Globalna agencja ratingowa A.M. Best zrewidowała perspektywę reasekuratora z pozytywnej na stabilną. Potwierdziła rating siły finansowej na poziomie B+ (dobry) i długoterminowy rating kredytowy bbb- (dobry) – podaje portal Asia Insurance Review.

Według wyliczeń A.M.Best przeciętny pięcioletni (2018–2022) współczynnik zwrotu na kapitale wyniósł 0,8%, przy współczynniku łączonym 114,2%.

Ogólnie rzecz biorąc, firma odnotowała dodatni wynik operacyjny w każdym z ostatnich pięciu lat, z wyjątkiem 2020 r. Wynik z działalności reasekuracyjnej w 2020 r. był osłabiony przez wzmocnienie rezerw i wyższe od oczekiwanych roszczenia. W odpowiedzi Asian Re podjął działania mające na celu poprawę sytuacji, w tym rezygnację z kontynuacji niektórych przynoszących straty kontraktów. W efekcie w 2022 r. nastąpiła poprawa współczynnika łączonego do 103,3% (w 2021 r. 107,4%).

Potwierdzenie ratingu kredytowego odzwierciedla siłę bilansu Asian Re, marginalnie zmieniony wynik operacyjny, ograniczony profil biznesowy i odpowiednie zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa (ERM).

Zmiana perspektywy na pozytywną odzwierciedla oczekiwanie agencji, że realizacja biznesplanu średnioterminowego będzie skutkować trendem poprawy parametrów operacyjnych.

Istotnym czynnikiem dla siły bilansu Asian Re, popartej kapitalizacją dostosowaną do ryzyka, pozostaje jednak strategia inwestycji wysokiego ryzyka, m.in. w kraju objętym sankcjami albo obecnie nieposiadającym zdolności do spłaty swojego zadłużenia skarbowego. Chociaż w ostatnich latach firma zredukowała swój stan posiadania tego rodzaju aktywów, A.M. Best widzi w takiej strategii inwestycyjnej źródło wzrostu ryzyka dla płynności i ryzyka kredytowego. 

Profil biznesowy Asian Re jest według agencji ograniczony, co odzwierciedla pozycję regionalnego reasekuratora majątkowego ze skromną składką brutto 23 mln dol. w 2022 r. W następstwie zdarzeń katastroficznych z 2022 r. skala Asian Re i udział w rynku zmniejszyły się istotnie wskutek konieczności rekapitalizacji. Obecnie spodziewana jest kontynuacja wdrażania inicjatyw strategicznych i partnerstw mająca na celu rozbudowę portfela reasekuracyjnego i obecności na rynku w perspektywie średnioterminowej.

AC