Adam Uszpolewicz z pozytywną opinią rady ds. spółek z udziałem Skarbu Państwa

0
1612

13 lutego rada do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych wydała pozytywną opinię dla 23 kandydatów do organów władz SSP. Jednym z nich był Adam Uszpolewicz, były prezes Avivy w Polsce.

Rada do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Do jej zadań należy m.in. wydawanie opinii dotyczących kandydatów na członków organów nadzorczych wskazanych przez Skarb Państwa oraz kandydatów na członków organów zarządzających.

Adam Uszpolewicz przez wiele lat był związany z Avivą. Po raz pierwszy funkcję prezesa grupy pełnił w latach 2007–2008. W latach 2009–2013 pracował w międzynarodowych strukturach Avivy, gdzie odpowiadał m.in. za rozwój biznesu i marketing na rynkach europejskich i azjatyckich. W 2013 roku powrócił na stanowisko prezesa grupy w Polsce, które zajmował do momentu przejęcia Avivy przez Allianz w listopadzie 2021 r. Przed dołączeniem do grupy Aviva był dyrektorem PWC w Polsce. Wcześniej pełnił funkcje menedżerskie w międzynarodowych grupach GE Capital, Cigna i Nationwide.

(AM, źródło: KPRM)