Aegon: Prywatne polisy mogą zniwelować dług zdrowotny

0
519

Aegon Polska opracował kompleksowy raport „Koszty leczenia w Polsce”. Dokument obejmuje zestawienie refundowanych i nierefundowanych kosztów. Wskazuje również potencjalne czynniki, które mogą wpłynąć na ich wzrost, oraz możliwe rozwiązania, które mogą zmniejszyć obciążenie finansowe dla pacjentów. Jednym z takich rozwiązań są ubezpieczenia obejmujące poważne zachorowania.

Ubezpieczyciel liczy na to, że raport pomoże uświadomić skalę wydatków, na które powinien być gotowy pacjent, oraz wesprze w podjęciu decyzji o rozwiązaniach, które zapewnią jemu i jego bliskim najlepszą możliwą opiekę medyczną.

Z raportu wynika m.in., że Polska wydaje na zdrowie w przeliczeniu na mieszkańca mniej niż połowa średniej Unii Europejskiej. Wskutek niskich nakładów państwa na opiekę medyczną pacjenci zmuszeni są do korzystania z prywatnej służby zdrowia i opłacania jej z własnych pieniędzy. Z kolei ponad 20% inflacja medyczna (wzrost wynagrodzeń w sektorze medycznym) sprawia, że choć Narodowy Fundusz Zdrowia przeznacza coraz więcej pieniędzy na opiekę zdrowotną, to nie przekłada się to na większą liczbę świadczeń czy poprawę stanu zdrowia Polaków.

Raport wskazuje także, że głównymi czynnikami wpływającymi na ceny usług zdrowotnych w Polsce są:

  • wzrost kosztów wytwarzania usług,
  • wyższe ceny produktów medycznych,
  • problemy z kadrą medyczną.

W raporcie wskazano również, że społeczeństwo polskie zaciąga tzw. dług zdrowotny – Polacy odkładają na później badania profilaktyczne i diagnostyczne, a niekiedy zwlekają także z podjęciem leczenia. Dług zdrowotny mogą zniwelować komercyjne ubezpieczenia zdrowotne.

Raport „Koszty leczenia w Polsce

(AM, źródło: Aegon)