Aegon PTE wspiera różnorodność płci w biznesie

0
434

Aegon PTE został częścią inicjatywy 30% Club, która wspiera wzrost reprezentacji kobiet w zarządach spółek giełdowych i włączył się w promowanie tej idei.

– Różnorodność władz spółek wpływa na ich innowacyjność i kształtuje kulturę organizacyjną firm. Może wzmacniać wyniki i tworzy długoterminową wartość dla akcjonariuszy. Struktury, w których zarządzający są różnej płci, mają różny wiek, doświadczenie i wiedzę fachową, sprzyjają konstruktywnym dyskusjom i podejmowaniu skutecznych decyzji – podkreśla Ludmiła Falak-Cyniak, prezes Aegon PTE.

Inicjatywa jest częścią globalnej kampanii 30% Club. Jej celem jest zwiększenie reprezentacji kobiet w zarządach i radach nadzorczych największych firm. Idea opiera się na założeniu, że zrównoważona reprezentacja płci w zarządzie i w wyższym kierownictwie spółek sprzyja kooperacji oraz wspomaga realizację strategicznych celów.

W Polsce jednym z najważniejszych postulatów kampanii 30% Club jest osiągnięcie co najmniej 30% reprezentacji kobiet w zarządach i radach nadzorczych w 140 największych polskich spółkach giełdowych do 2030 roku.

Aegon PTE tłumaczy, że próg 30% dla udziału kobiet ma swoje źródło w teorii masy krytycznej, w której został określony jako minimalny odsetek grupy, przy którym głosy mniejszości zaczynają mieć wpływ na decyzje podejmowane przez większość.

(AM, źródło: Aegon)