Aegon uruchomił aplikację do zdalnej sprzedaży polis życiowych

0
293

Aplikacja Mój Aegon to narzędzie umożliwiające zdalne zawieranie umów ubezpieczenia. Obecne wdrożenie jest pierwszą fazą projektu, który przewiduje stworzenie platformy online do całościowej obsługi ubezpieczeń na życie.

Aplikacja umożliwia klientom zdalne złożenie wniosku i podpisanie umowy ubezpieczenia na życie. Cały proces odbywa się cyfrowo, łącznie z podpisem pod ankietą medyczną. Wdrażane rozwiązanie jest zintegrowane z aplikacją sprzedażową Aegon. Po wspólnym wypełnieniu wniosku przez klienta i agenta (np. podczas wideokonferencji) ten pierwszy otrzymuje mail z kompletem dokumentów oraz opcją złożenia podpisu cyfrowo przez Mój Aegon. Z kolei agent zyskuje pewność, że złożony wniosek jest poprawny i kompletny.

– Dzięki realizacji całego procesu online, agent ma pełną kontrolę nad przebiegiem sprzedaży ubezpieczenia. Kluczowe elementy tego procesu związane z potwierdzeniem tożsamości czy podpisaniem dokumentów przez klienta mogą teraz być wykonane sprawniej, nawet w trakcie jednego kontaktu z klientem. Nasze rozwiązanie pomoże współpracującym z nami pośrednikom zwiększyć  efektywność i koncentrować się na najważniejszym aspekcie ich pracy – rozmowie z klientami. Nie byłoby to możliwe bez zapoczątkowanej znacznie wcześniej digitalizacji naszych procesów. Najpierw bowiem powstała nowoczesna aplikacja sprzedażowa Salsa, która prowadzi agenta i klienta przez wszystkie etapy procesu sprzedaży: analizę potrzeb, rekomendację adekwatnego produktu i zebranie informacji koniecznych do wystawienia polisy. Obecnie rozszerzyliśmy ten proces o zdalne potwierdzanie tożsamości i elektroniczny podpis klienta – mówi Jan Zimowicz, członek zarządu Aegon Polska.       

Uwierzytelnienie tożsamości oparte jest na usłudze mojeID. System umożliwia identyfikację i logowanie się na platformie Mój Aegon za pomocą danych posiadanych przez dostawców tożsamości uczestniczących w mojeID. Klient po wejściu do serwisu wybiera swój bank, następnie jest przekierowywany do witryny bankowej, gdzie po zalogowaniu i udzieleniu zgody bank potwierdza jego tożsamość, po czym klient wraca do aplikacji.

Obecne wdrożenie stanowi element docelowego serwisu. Mój Aegon jest projektowany jako wszechstronna platforma do kontaktu i obsługi klienta, a także archiwizacji dokumentów. Za pośrednictwem serwisu klient może już podpisać umowę, a wkrótce również zrobić zlecenia dotyczące swojej polisy, np. zmienić dane osobowe czy ustanowić uposażonego. Na bieżąco może też sprawdzić szczegóły swoich umów, zapoznać się z OWU, regulaminami i innymi istotnymi dokumentami.

– Pandemia była akceleratorem w przenoszeniu naszych codziennych spraw i zwyczajów zakupowych do świata online. W ciągu roku zrobiliśmy postęp, który w normalnych okolicznościach zająłby kilka lat, bo takie są oczekiwania klientów i partnerów. Jako Aegon chcemy być w czołówce cyfrowych firm ubezpieczeniowych, zapewniając naszym partnerom sprzedaży i klientom w pełni zdalny, wygodny i efektywny proces zarówno zawarcia, jak i późniejszej obsługi ubezpieczenia życiowego – dodaje Jan Zimowicz.

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl