Afrykańska arka Noego

0
617

Wiele największych afrykańskich banków i ubezpieczycieli połączyło siły, aby opanować kryzys bioróżnorodności na kontynencie, a jednocześnie pracuje nad wykorzystaniem możliwości, jakie on stwarza.

Afrykański Sojusz na rzecz Kapitału Naturalnego to najnowszy przejaw ożywienia zainteresowania sektora finansowego ryzykami i możliwościami związanymi z zagrożeniami dla bioróżnorodności na świecie – podała agencja Bloomberg. Został zawiązany na kontynencie, którego aktywność gospodarcza w przeważającej mierze jest zależna od natury.

Ponad 60% produktu krajowego brutto Afryki jest w taki czy inny sposób zależne od natury, pozostając w tyle jedynie za Indonezją i Indiami, jak szacuje Światowe Forum Ekonomiczne, co oznacza, że jej destrukcja stanowi ogromną stratę finansową.

Bioróżnorodność gwałtownie maleje. Między 1970 a 2016 r. populacja ssaków, ryb, płazów i gadów na kontynencie afrykańskim spadła o 65% – wskazuje organizacja WWF (Światowy Fundusz na rzecz Przyrody).

Do instytucji finansowych, które przystąpiły do sojuszu, zaliczają się największy pod względem wartości rynkowej bank Republiki Południowej Afryki oraz czołowe banki Nigerii i Kenii: Access Bank Plc i Equity Group Holdings Plc. Członkami sojuszu są również Ecobank Transnational z Togo oraz Standard Charted Plc i południowoafrykański ubezpieczyciel Sanlam Ltd.

RPA, Nigeria i Kenia mają najbardziej rozwinięte rynki kapitałowe w Afryce subsaharyjskiej.

Odpowiedzialne zarządzanie kapitałem naturalnym Afryki, na który składają się wody, ziemia i lasy, „stwarza fantastyczne możliwości i przyczynia się do wzrostu i rozwoju na kontynencie”, stwierdziła Rachael Antwi, odpowiedzialna za realizację strategii ESG w Ecobanku.

Jej komentarz wpisuje się w szerszy trend kształtujący postawy inwestorów, w którym produkty inwestycyjne związane z bioróżnorodnością stanowią całą gamę, od funduszy kapitałowych opartych na kapitale naturalnym po kredyty z mechanizmem kompensowania bioróżnorodności.

W Afryce żyje najliczniejsza na świecie populacja dużych ssaków, takich jak słonie i nosorożce, a w dorzeczu Konga występuje drugi co do wielkości na świecie las tropikalny.

Sojusz skoncentruje swoje wysiłki na przekierowywaniu przepływów finansowych z działalności niszczącej przyrodę na praktyki bardziej zrównoważone i lobbowaniu dla zapewnienia, że zarysowujące się globalne standardy zarządzania ryzykami odnoszącymi się do natury odzwierciedlają kontekst afrykański.

AC