Agenci, zmieniamy się dla Was!

0
1161

W ciągu ostatnich czterech miesięcy LINK4 zintensyfikował swoje działania mające na celu wzmocnienie współpracy z agentami. Seria regionalnych spotkań pod hasłem „Zmieniamy się dla Was” odbyła się w czterech lokalizacjach: Miliczu, Janowie Lubelskim, Ostródzie oraz Budzyniu, stanowiąc platformę do intensywnego dialogu i wymiany opinii.

Inicjatywa ta wpisuje się w nową strategię firmy, która na początku roku powołała Departament Rynku Agencyjnego. Dział ten ma na celu efektywniejsze dotarcie do agentów bezpośrednich oraz regionalnych, dostarczając im odpowiednich narzędzi sprzedażowych i wsparcia operacyjnego. LINK4 podjęło się tego zadania, mając na uwadze, że umowy bezpośrednie i regionalne już teraz generują blisko 15% obrotów w segmencie agencyjnym, co stanowi znaczący potencjał do rozbudowy.

W trakcie spotkań, które zgromadziły 150 agentów, LINK4 skoncentrowało się na trzech głównych obszarach: strukturze organizacyjnej, produktach oraz procesach obsługowych. Spotkania miały charakter interaktywny, umożliwiając agentom zgłaszanie swoich potrzeb i oczekiwań, co z kolei pozwalało LINK4 na dalsze dostosowywanie swoich działań.

Szkolenia dla agentów na każdym spotkaniu prowadzili Anna Katarzyna Olech, dyrektorka Departamentu Rynku Agencyjnego, Maciej Kosik, kierownik Zespołu Sprzedaży Agencyjnej, oraz Wojciech Siwicki, kierownik ds. sprzedaży agencyjnej. W gronie prelegentów podczas poszczególnych spotkań znaleźli się również kierownicy regionalni ds. sprzedaży agencyjnej i kierownicy regionalni ds. rozwoju sieci sprzedaży agencyjnej, a także Dawid Karbowski, kierownik ds. zarządzania i rozwoju oferty ubezpieczeń majątkowych i MSP.

Road Show było również okazją do docenienia partnerów oraz podsumowania działań – nagrody za najlepsze wyniki wręczono zwycięzcom konkursu BEST Travel.

Rozwój sieci regionalnej był strategicznym krokiem w kierunku zbliżenia się do naszych agentów. W tym roku zwiększyliśmy liczbę regionów do 18, co znacząco poprawiło dostępność w terenie. Jest to dla mnie kluczowe, aby każdy nasz agent, niezależnie od tego, czy dopiero rozpoczyna współpracę, czy już aktywnie z nami działa, mógł liczyć na wsparcie i doradztwo kierowników regionalnych. To bezpośredni kontakt i ciągła obecność w terenie sprawiają, że jesteśmy bardziej elastyczni i reaktywni w stosunku do ich potrzeb – podkreśliła Anna Katarzyna Olech.

Najczęściej poruszane przez agentów kwestie dotyczyły przyszłości współpracy z multiagentami, zmian w ubezpieczeniach majątkowych oraz udoskonalenia systemów obsługi. W odpowiedzi na te zapytania LINK4 przedstawiło plany wprowadzenia szybkiego kalkulatora dla agentów, korzystającego z bazy danych CEPIK, co ma na celu ułatwienie i przyspieszenie procesu tworzenia ofert.

Spotkania potwierdziły, że wyznaczone przez LINK4 kierunki są zgodne z oczekiwaniami i potrzebami agentów, co z kolei umacnia ich chęć do dalszego rozwoju i współpracy z firmą.

Dyskusje te były również okazją do przedstawienia nowości produktowych, w tym nowego wariantu Auto Casco oraz innych inicjatyw mających na celu podniesienie jakości obsługi klienta.

Jakość obsługi i zadowolenie klienta to dla nas priorytet. Dlatego na bieżąco dostosowujemy nasze produkty, takie jak Auto Casco, do zmieniających się oczekiwań rynku. Ostatnio wprowadziliśmy nowy wariant naprawy warsztatowej, który jest odpowiedzią na potrzeby właścicieli starszych pojazdów, preferujących naprawy w warsztatach nieautoryzowanych. Dzięki temu klienci mają większą elastyczność w wyborze odpowiedniego dla siebie rozwiązania, co jest bezpośrednim wynikiem naszych rozmów z agentami i ich sugestii – zaznaczyła Anna Katarzyna Olech.

Podsumowując, seria spotkań „Zmieniamy się dla Was” nie tylko umożliwiła LINK4 zacieśnienie więzów z kluczowymi partnerami, ale również stała się platformą do zbierania cennych informacji zwrotnych, które będą wykorzystane do dalszej optymalizacji oferty i procesów.

LINK4 pokazuje, że jest przedsiębiorstwem słuchającym i elastycznie reagującym na zmieniające się warunki rynku, a jego otwartość na dialog i gotowość do wprowadzania innowacji są dobrze odbierane przez dystrybutorów.

Aleksandra E. Wysocka