Agent turystyczny doradzi w kwestii ubezpieczenia na wyjazd

0
665

26 lutego wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. promocji polskiej marki, podpisał dekalog dobrych praktyk Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych (OSAT), zawierający 10 najważniejszych zasad dla turystów. W dokumencie znalazły się między innymi postanowienia dotyczące ubezpieczeń dla podróżujących.

– Dekalog dobrych praktyk to dobry sposób, aby zabezpieczyć klientów biur podróży i spełnić przez agentów turystycznych obowiązek informacyjny wynikający z ustawy. To pierwsza tego typu inicjatywa, która wyszła od przedstawicieli branży turystycznej. Popieram takie rozwiązania, bo dobrze poinformowany turysta to bardziej bezpieczny turysta – powiedział Andrzej Gut-Mostowy.

Nowa ustawa turystyczna (o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych) nakłada na  każdego agenta turystycznego szereg obowiązków informacyjnych, które powinny zostać spełnione zanim klienci kupią wyjazd turystyczny. Wykwalifikowany agent powinien przekazać swoim klientom informacje odnośnie do kierunku, ubezpieczeń, przepisów ustawy, procedury wyjazdowej itp. Informacje otrzymane w ten sposób są kompletne i pozwolą odpowiednio wypełnić obowiązki informacyjne spoczywające na agencie turystycznym, jednocześnie jak najlepiej zabezpieczając interesy turystów.

W ubezpieczeniowej części dekalogu OSAT zawarto zasady dotyczące ubezpieczeń na wyjazd oraz rezygnacji z wyjazdu. W dokumencie przypomniano, że ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, nakłada obowiązek zawarcia w cenie imprezy ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw niebezpiecznych wypadków (w przypadku wyjazdów zagranicznych). Nie precyzuje jednaj jego wysokości. Dekalog radzi turystom, aby zadbali o swoje bezpieczeństwo podczas podróży – zwłaszcza jeśli zamierzają uprawiać sporty wysokiego ryzyka, podróżują z dziećmi lub leczą się na choroby przewlekłe – ponieważ koszty leczenia i NNW na świecie są ogromne i mogą stanowić bardzo duże obciążenia finansowe. Przypomina też, że agent turystyczny doradzi, jak korzystnie ubezpieczyć się na wyjazd.

W dokumencie doradza się również wyjeżdżającym, aby rozważyli możliwość zakupu dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wyjazdu. Po podpisaniu umowy, opłaceniu zaliczki/ całości kosztów, należy się bowiem liczyć z kosztami finansowymi w przypadku odstąpienia od umowy. Także i w tym przypadku turysta może liczyć na doradztwo agenta turystycznego.

(AM, źródło: Ministerstwo Rozwoju)