Agro Ubezpieczenia ubezpieczy dzieci rolników w ramach NNW

0
638

Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł z Agro Ubezpieczenia TUW umowę grupowego ubezpieczenia NNW dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie. Umowa obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. i jest finansowana przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Grupowe ubezpieczenie obejmuje dzieci rolników do ukończenia 16. roku życia pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno jest objęte społecznym ubezpieczeniem rolników lub którzy pobierają świadczenie z ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2023 r. poz. 1429 ze zm.).

(AM, źródło: FSUSR)