Aktywa PPK wzrosły w październiku o ponad 1,3 mld zł

0
729

Na koniec października w Pracowniczych Planach Kapitałowych uczestniczyło 3,35 mln osób z 315 tys. podmiotów. To o blisko 20 tysięcy uczestników mniej niż w poprzednim miesiącu – wynika z najnowszego wydania „Biuletynu miesięcznego Pracowniczych Planów Kapitałowych”, podającego dane o programie na 31 października 2023 r.

Aktualna partycypacja w programie wynosi 44,9%, przy czym w firmach zatrudniających ponad 250 osób osiągnęła poziom 69,92%. W firmach zatrudniających powyżej 50 pracowników zbliża się do 35%.

Wartość aktywów netto (WAN) funduszy zdefiniowanej daty wzrosła o 1,32 mld złotych i wynosi 19,31 mld zł. Tak duży przyrost wiąże się między innymi z wpłatami powitalnymi za kolejny kwartał, które trafiły w październiku na rachunki PPK uczestników programu. Suma wpłat z tego tytułu – w porównaniu do poprzedniego miesiąca – wzrosła z 732 mln do 768 mln zł. Wysokość wpłat do PPK według źródła środków kształtuje się następująco: 51,47% to wpłaty pracowników, 39,14% wpłaty pracodawców, a 9,39% dopłaty od państwa.

Na rachunku uczestnika zarabiającego 5300 zł, oszczędzającego w PPK od grudnia 2019 r., w zależności od grupy funduszu zdefiniowanej daty znajduje się średnio od 5856 zł do 6845 zł więcej, niż on sam wpłacił do programu. Oznacza to dla uczestnika PPK od 118% do 137% zysku.

(AM, źródło: PFR Portal PPK)