Allianz: Dywidendy będą wyższe, a pieniędzy jeszcze zostanie

0
157

Wobec postępu w realizacji strategii upraszczania biznesu niemiecki Allianz podwyższył cel średniookresowy i zapowiedział, że począwszy od 2021 r. będzie zwiększać dywidendy co roku o 5%.

Planując zwiększenie skali swojego biznesu i skupienie się na wydajnym zarządzaniu kapitałem, firma chciałaby oddawać udziałowcom połowę swoich zarobków, po których można się spodziewać corocznego wzrostu o 5–7% w latach 2022–2024.

– Nowa polityka dywidendowa odzwierciedla nasze zaufanie do siły finansowej Grupy Allianz – powiedział dyrektor finansowy Giulio Terzariol.

Po wypłaceniu wyższych dywidend Allianz wciąż będzie mieć 12 mld euro nadwyżki kapitałowej, którą może wykorzystać na odkup akcji własnych albo na akwizycje.

(AC, źródło: Reuters)