Allianz o krok od połączenia z Avivą

0
1305

Zniknęły już niemal wszystkie przeszkody blokujące połączenie polskich towarzystw ubezpieczeń Allianz i Aviva. Zgodę na przeprowadzenie fuzji wydała bowiem Komisja Nadzoru Finansowego.

13 maja KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego połączenia majątkowych i życiowych spółek ubezpieczeniowych Allianz i Aviva w Polsce. Do zamknięcia procesu fuzji niezbędne są jeszcze wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zatwierdzenie przez Komisję zmian w statucie Allianz TUiR i statucie Aviva TUnŻ.

Planowana data połączenia to 1 lipca 2022 r. Od 2 lipca spółki będą działać pod marką Allianz. Natomiast towarzystwa ubezpieczeniowe Santander Aviva, których akcjonariuszami są grupa Allianz oraz Santander Bank Polska, kontynuują działalność w dotychczasowej formie. Od 21 maja zmienią nazwy na Santander Allianz. 

– Decyzje KNF oznaczają zielone światło dla istotnego wzmocnienia naszej pozycji rynkowej i potencjału wzrostowego w Polsce. Nasze uzupełniające się kompetencje w zakresie ubezpieczeń na życie i majątkowych, a także inwestycji, pozwolą nam zapewniać klientom atrakcyjną ofertę i znakomitą jakość. Staniemy się jeszcze bardziej atrakcyjnym partnerem dla agentów ubezpieczeniowych oraz innych pośredników i banków. W imieniu zespołu zarządzającego i pracowników chciałem podkreślić, że wspólnie z naszymi partnerami biznesowymi będziemy pracować, aby w pełni wykorzystać otwierające się możliwości – mówi Matthias Baltin, prezes Allianz Polska.

Obaj ubezpieczyciele uspokajają, że zbliżające się przekształcenia nie oznaczają zmian dla klientów, pośredników i partnerów biznesowych, gdyż wszelkie prawa i obowiązki przechodzą na podmioty przejmujące. Pracownicy kontynuują zatrudnienie w spółkach przejmujących.

Zawarte umowy ubezpieczenia oraz inne umowy obowiązują zgodnie z ich warunkami. Klienci nie muszą podejmować żadnych działań – umowy obowiązują na zasadzie kontynuacji. Zawieranie i odnawianie umów, jak również likwidacja szkód odbywają się jak do tej pory. Klientów obsługują ci sami agenci ubezpieczeniowi i inni pośrednicy. Współpraca z bankami, brokerami, multiagencjami i innymi partnerami pozostaje bez zmian.

Allianz i Aviva zapewniają, że będą bezpośrednio informować klientów, pośredników i partnerów biznesowych o zbliżających się zmianach, aby integracja przebiegła płynnie.

Nowy Allianz pod dotychczasowym kierownictwem

Połączenie nastąpi w drodze przeniesienia całego majątku Allianz TUŻ do Aviva TUnŻ oraz całego majątku Aviva TUO do Allianz TUiR w zamian za akcje w podwyższonym kapitale zakładowym wyemitowane w związku z połączeniem i przyznane akcjonariuszom pierwszej z firm. Fuzja nastąpi z dniem jej wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sądy właściwe dla siedzib Aviva TUnŻ i Allianz TUiR. Aviva i Allianz przyjęły, że dniem ich połączenia będzie 31 maja tego roku.

Nowe podmioty będą działać pod nazwami Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna. Na czele obu spółek stać będzie obecny prezes Allianz Polska, Matthias Baltin.

Awans do ścisłej czołówki

Aviva plc podpisała umowę sprzedaży swojego polskiego biznesu Allianzowi pod koniec marca 2021 roku. Niemiecki ubezpieczyciel zapłacił za aktywa w Polsce 2,5 mld euro. W ramach transakcji Allianz nabędzie oba towarzystwa ubezpieczeń Avivy w Polsce, a także działalności w zakresie funduszy emerytalnych i zarządzania aktywami. Dodatkowo kupi po 51% udziałów w spółkach joint venture bancassurance Santander Aviva. 4 listopada ubiegłego roku Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na przeprowadzenie tej transakcji.

W wyniku przejęcia Avivy w Polsce Allianz stanie się drugą co do wielkości pod względem zysku operacyjnego firmą ubezpieczeniową Europy Środkowo-Wschodniej. Pod względem łącznej wartości składki przypisanej brutto Allianz będzie w Polsce piątym co do wielkości ubezpieczycielem, awansując na drugie miejsce w sektorze życiowym.

Zielone światło dla przejęcia TFI

13 maja nadzór zgodził się na bezpośrednie objęcie przez Allianz Holding eins GmbH oraz pośrednie przez Allianz SE akcji TFI Allianz w liczbie zapewniającej przekroczenie 1/3 udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu towarzystwa. Granicznym terminem objęcia akcji jest 30 września 2022 r. Ponadto Komisja nie zgłosiła sprzeciwu wobec bezpośredniego objęcia przez Aviva TUnŻ oraz pośredniego objęcia przez Allianz SE akcji TFI Allianz w liczbie zapewniającej przekroczenie 1/3 udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu towarzystwa do 30 września 2022 r.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl