Allianz odświeżył indywidualną ofertę życiową

0
495

Od 21 lipca zakres dwóch sztandarowych polis życiowych – Planu pełnej ochrony oraz Planu na dziś i jutro – można rozszerzyć o umowy dodatkowe, które łączą pomoc finansową w razie zdarzenia z usługami assistance. Główne obszary zmian to ochrona dla sportowców, w razie poważnych zachorowań oraz dla dzieci.

Pierwszą z istotnych zmian w ofercie Allianz jest rozszerzenie ochrony dla osób prowadzących aktywny tryb życia – również tych, którzy uprawiają sport wyczynowo. Umowa uszczerbkowa zyskała rozszerzenie, które obejmuje trwałe ubytki na zdrowiu spowodowane NW także w wyniku wyczynowego uprawiania wielu dyscyplin sportowych (m.in. jeździectwa, dyscyplin lekkoatletycznych, triatlonu czy runmagedonu). Klient dostaje precyzyjny katalog dyscyplin i aktywności oraz precyzyjną definicję wyczynowego uprawiania sportu. Uszczerbek sportowy może objąć także dzieci regularnie uczestniczące w treningach w ramach klubu, sekcji czy akademii piłkarskich.

Drugi zmodyfikowany obszar dotyczy poważnych zachorowań. Nowością są dwie nowe łagodniejsze jednostki chorobowo-zabiegowe, za których wystąpienie klient może otrzymać 10% z sumy ubezpieczenia: jest to wczesna postać nowotworu lub przeprowadzenie przezskórnej interwencji wieńcowej. Rozbudowana lista poważnych zachorowań zawiera jednostki chorobowe i zabiegi zarówno z zakresu onkologii, jak też kardiologii, neurologii, niewydolności oddechowej czy niewydolności narządowej. Allianz wypłaci 100% sumy ubezpieczenia za chorobę czy zabieg, który spełni odpowiednią definicję z OWU.

Ważnym elementem zmian jest także obszar zdrowia onkologicznego. Od teraz Allianz oferuje dwie umowy dodatkowe. Pierwsza z nich to Opieka medyczna bez granic, która zapewnia organizację i pokrycie kosztów leczenia onkologicznego w wysokospecjalistycznych placówkach medycznych za granicą. Druga, która jest nowością, to umowa dodatkowa Assistance onkologiczny w Polsce. Dzięki niej osoba, która walczy z nowotworem, może skorzystać z konsultacji onkologicznych, endokrynologicznych, wykonać biopsję czy badanie MRI. Assistance umożliwi również wykonanie testów genetycznych u bliskich chorego, rehabilitację oraz zapewni wsparcie psychoonkologa dla chorego i jego rodziny.

Nowością jest także Assistance wypadkowy. W jego ramach klient zyskuje po wypadku dostęp do wybranych przez siebie 10 świadczeń medycznych w tym m.in. konsultacji lekarskich, badań ambulatoryjnych, ale także TK, MRI oraz 30 zabiegów rehabilitacyjnych i możliwości pokrycia kosztów operacji chirurgicznej albo ortopedycznej (do 20 000 zł) czy związanej z konsekwencjami wypadku, operacji plastycznej (do 8000 zł).

– Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie do oferty tych dwóch nowych umów assistance, bo z naszych doświadczeń wynika, że świadczenia medyczne pomagają klientom tu i teraz, są dobrym uzupełnieniem wypłat bezpośrednich – dodaje Marcin Górecki, menedżer ds. Rozwoju Sprzedaży Ubezpieczeń Życia Indywidualnego Allianz Polska.

Dzieci ubezpieczonego mogą być chronione tymi samymi dodatkowymi umowami chorobowymi i wypadkowymi co osoby dorosłe. Zabezpieczeniu dzieci służy także umowa renty. Świadczenie z tej umowy w formie comiesięcznej wypłaty w razie śmierci rodzica pozwoli osieroconemu dziecku np. podołać finansowym wyzwaniom w związku z podjętymi studiami.

(AM, źródło: Allianz)