Allianz Partners urósł dzięki odbiciu w branży turystycznej

0
367

8 maja Allianz Partners ogłosił wyniki finansowe za 2022 rok. Grupa osiągnęła 8,2 mld euro przychodów i zysk operacyjny na poziomie 260 mln euro. Te rezultaty są w głównej mierze efektem zdecydowanego odbicia sektora turystycznego po zniesieniu ograniczeń w podróżowaniu związanych z pandemią. Wzrost przychodów przełożył się w minionym roku na inwestycje w platformy cyfrowe Allianz Partners i pomoc medyczną.

Obszar ubezpieczeń podróżnych wzrósł r/r o 80%, osiągając 3,053 mld euro przychodów w 2022 roku. Wzrost był napędzany ożywieniem w sektorze turystycznym i rosnącym popytem na ochronę podróżnych, ponieważ większość krajów otworzyła granice i zniosła restrykcje pandemiczne. Zwiększony popyt na całym świecie przyczynił się do osiągnięcia dobrych wyników na wszystkich rynkach i regionach. Były one widoczne zarówno wśród dotychczasowych, jak i nowych klientów, w tym firm z branży e-commerce oraz w bankowości i liniach lotniczych.

Stabilny wzrost  w mobilności

W assistance i mobilności Allianz Partners osiągnęło 2,61 mld euro przychodów, o 5% więcej niż w 2021 r. Niewielki spadek przychodów w usługach pomocy drogowej był spowodowany utratą dużego klienta. Straty te zostały zrekompensowane przez wzrost organiczny i nowy biznes. Na wyniki ubezpieczeń nieruchomości w Hiszpanii i Francji znacząco wpłynęły trudne warunki rynkowe i niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Negatywne czynniki zostały jednak zrekompensowane przez wzrosty w Niemczech, Austrii, Czechach i Australii. Z kolei dobre wskaźniki wzrostu w obszarze Easy Living zanotowały rynki w Niemczech, Szwajcarii i Austrii.

Prywatne polisy fundamentem obszaru zdrowie

Działalność w zakresie ochrony zdrowia wzrosła o 25,7%, generując przychody w wysokości 2,38 mld euro. Do tych wyników przyczyniły się międzynarodowe prywatne ubezpieczenia medyczne, charakteryzujące się silnym wzrostem i utrzymaniem klientów w ranach usług repatriacyjnych. Pozostałe przychody to efekt partnerstwa z Aetna International i silnego wzrostu w międzynarodowych ubezpieczeniach studenckich po ponownym otwarciu granic Australii. Kanały sprzedaży bezpośredniej Allianz Partners osiągnęły 334 mln euro przychodów, co przełożyło się na wzrost r/r na poziomie 78%.

We wszystkich regionach rok do roku odnotowane zostały wzrosty w każdym obszarze biznesowym.

Te rekordowe wyniki świadczą o sukcesie i potwierdzają nasze globalne podejście, które kontynuujemy do osiągnięcia celu, czyli bycia nr 1 w obszarze ubezpieczeń i pomocy w nowym, cyfrowym świecie. Na ten sukces złożyła się ciężka praca całego zespołu Allianz Partners, dzięki którym święty spokój naszych klientów jest zawsze na wyciągnięcie ręki. Opierając się na zaufaniu naszych partnerów i klientów, przewiduję w przyszłości dalszy wzrost i doskonałe wyniki we wszystkich obszarach biznesowych. Poprzez kontynuację naszej transformacji biznesowej i uruchomienie platform ekosystemowych oferujących usługi cyfrowe wykraczające poza tradycyjne ubezpieczenia, zapewnimy sobie pozycję lidera na dłużej niż tylko w 2023 roku – podsumował Tomas Kunzmann, dyrektor generalny Allianz Partners.

Procentowy podział przychodów grupy wg obszaru działalności

 ASSISTANCE
& MOBILNOŚĆ
PODRÓŻEZDROWIEINNERAZEM
Przychody (w mld euro)  2,613,0532,380,168,21
Zmiana 2022 vs 21)+50%+79,7%+25,7%+87,3%+33,1%

(AM, źródło: Allianz)