AM Best: Covid i brexit jak wiatr w oczy

0
301

Agencja AM Best utrzymuje negatywną perspektywę dla brytyjskiego segmentu ubezpieczeń non-life, dla którego niepewność ekonomiczna stanowi główną przeszkodę w działalności. Dodatkowo środki przedsięwzięte w związku z lockdownem zarządzonym wskutek pandemii zbiegły się z wyjściem kraju z Unii Europejskiej. Oba te czynniki spowodowały, że gospodarka skurczyła się jak nigdy dotąd, co zdaniem AM Best będzie nadal wywierało presję na przychody ze składek.

Agencja ratingowa powołuje się na dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego, z których wynika, że w 2020 r. PKB Wielkiej Brytanii zmalał o 9%. Należy oczekiwać, że popyt na ubezpieczenia, który jest związany z PKB, w 2021 r. nie zwiększy się, zwłaszcza w sektorze podróżnym i hotelarskim – zapowiada AM Best w raporcie dotyczącym perspektywy dla segmentu non-life brytyjskiego rynku ubezpieczeniowego.

Perspektywy dla branży ubezpieczeniowej będą prawdopodobnie zależeć od poziomu gospodarczej odnowy.

Chociaż MFW prognozuje wzrost brytyjskiego PKB o 5,9% w 2021 r. i 3,2% w 2022 r., AM Best ostrzega przed niepewnością, jaka otacza te prognozy. „Skutki ekonomiczne zarówno pandemii, jak i brexitu mogą zwiększyć finansową presję na firmy i wywołać destabilizację na rynkach finansowych, zwłaszcza w miarę ograniczania rządowej pomocy”.

Konsekwencje pandemii dla brytyjskiej gospodarki i branży ubezpieczeniowej mogą nie być w pełni odczuwalne, dopóki rząd nie wyczerpie pakietu wsparcia finansowego, w skład którego wchodzą plany utrzymania miejsc pracy i pożyczki dla przedsiębiorstw. „Kolejne złe wieści gospodarcze mogą prowadzić do niesłabnącej presji na wolumen biznesu ubezpieczeniowego”.

Silna konkurencja i wzrost roszczeń mogą pomniejszyć również wyniki techniczne ubezpieczeń komunikacyjnych, które dostarczają około jednej trzeciej składek w brytyjskich ubezpieczeniach non-life.

Raport AM Best zwraca też uwagę na zainteresowanie nadzoru praktykami cenowymi w ubezpieczeniach domów i indywidualnych ubezpieczeniach komunikacyjnych, a także na zdarzenia pogodowe, jako czynniki oddziałujące na perspektywę sektora non-life.

Te negatywne efekty łagodzi nieco planowana na maj 2021 roku implementacja zmian w ustawie o odpowiedzialności cywilnej z 2018 r., dotyczących doznanych w wypadkach drogowych urazów odcinka szyjnego kręgosłupa, które powinny mieć pozytywny wpływ na koszty odszkodowań. Wyłączenie chorób zakaźnych, w tym Covid-19, z polis ubezpieczenia przerw w działalności zawieranych po wybuchu pandemii jest kolejnym czynnikiem łagodzącym – uważa AM Best.

– Podstawowe wyniki techniczne brytyjskiego rynku non-life pozostają stosunkowo słabe, naznaczone silną konkurencją, co jest szczególnie widoczne po stronie detalicznej – skomentował William Keen-Tomlison, główny analityk finansowy AM Best i autor raportu.

Pomimo zasadniczych problemów, AM Best spodziewa się, że dostosowana do ryzyka kapitalizacja segmentu będzie odporna na przeciwności. Czynniki, które mogłyby skłonić AM Best do rewizji perspektywy w przyszłości, to zmniejszenie niepewności gospodarczej i trwała poprawa wyników działalności ubezpieczeniowej.

AC