Ambitny cel PPK: Dekada na dogonienie Brytyjczyków

0
390

Zdaniem Roberta Zapotocznego, prezesa PFR Portal PPK, Pracownicze Plany Kapitałowe osiągną poziom partycypacji swoich odpowiedników z Wielkiej Brytanii za dziesięć lat. Obecnie różnica pomiędzy nimi jest niemal trzykrotna – informuje „Puls Biznesu”.

Gazeta przypomina, że zadaniem spółki kierowanej przez Roberta Zapotocznego jest informowanie o szczegółach PPK oraz przełamanie społecznej nieufności będącej efektem losów otwartych funduszy emerytalnych. Stąd też PFR Portal PPK już od startu programu prowadzi kampanię informacyjno-edukacyjną w mediach głównego nurtu oraz szkolenia dla pracodawców. Jego działalność przynosi efekty: prezes wskazuje, że w firmie, którą odwiedził jeden z trenerów spółki, partycypacja w PPK jest o 15% wyższa niż u pracodawcy o podobnym profilu i w zbliżonej lokalizacji, który nie miał takich odwiedzin.

Aktualny poziom partycypacji w PPK wynosi 30% (około 1,7 mln osób) Z kolei w działającym od 2008 r. brytyjskim odpowiedniku, Workplace Pension, sięga on obecnie 88%.

Więcej:
„Puls Biznesu” z 29 stycznia, Karolina Wysota „PPK: W ciągu 10 lat dogonimy Wielką Brytanię”:
https://www.pb.pl/ppk-w-ciagu-10-lat-dogonimy-wielka-brytanie-1106817

(AM, źródło: „Puls Biznesu”)