Analizy Online nagrodziły dwa fundusze dłużne TFI PZU

0
691

Fundusze dłużne TFI PZU zostały uhonorowane przez Analizy Online dwiema prestiżowymi statuetkami ALFY 2019. Fundusze PZU Obligacji Krótkoterminowych i PZU Dłużny Aktywny zostały najwyżej ocenione ze względu na ponadprzeciętną stopę zwrotu, jaką przyniosły inwestorom w 2019 roku.

Fundusz PZU Obligacji Krótkoterminowych inwestuje w krótkoterminowe papiery dłużne emitowane, poręczane i gwarantowane głównie przez Skarb Państwa. Jest przeznaczony dla inwestorów indywidualnych, którzy oczekują zysków na poziomie konkurencyjnym do lokaty bankowej, a także dla inwestorów instytucjonalnych w ramach zarządzania płynnością.

PZU Dłużny Aktywny inwestuje głównie w średnio- i długoterminowe obligacje skarbowe emitowane w Polsce i na rynkach zagranicznych. Strategia nie ma benchmarku, to zarządzający dostosowuje skład portfela do warunków rynkowych. Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów poszukujących atrakcyjnych stóp zwrotu na rynku obligacji.

(AM, źródło: PZU)