Andrzej Jarczyk na czele TUW PZUW

0
2047

Rada nadzorcza TUW PZUW powołała od 17 czerwca 2024 roku w skład zarządu towarzystwa Andrzeja Jarczyka. Od tego dnia, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego, pełnić będzie on funkcję prezesa. Do tego czasu Andrzej Jarczyk będzie pełnił obowiązki szefa zakładu. Dodatkowo w skład zarządu TUW PZUW z mocą obowiązującą od 2 września został powołany Maciej Rudziński.

Andrzej Jarczyk jest związany z polskim rynkiem ubezpieczeń od blisko 30 lat. W tym czasie przeszedł przez wszystkie szczeble kariery w branży – od agenta ubezpieczeniowego, szefa departamentów sprzedaży, po funkcję prezesa zarządu. Posiada olbrzymie doświadczenie w zarządzaniu towarzystwami ubezpieczeniowymi na życie oraz majątkowymi, spółkami pośrednictwa ubezpieczeniowego i brokerskimi.

W latach 1998–2007 Andrzej Jarczyk był związany z Grupą PZU, gdzie pracował m.in. na stanowisku dyrektora biura sprzedaży PZU SA.

W latach 2007–2010 pełnił rolę prezesa zarządu spółek Grupy Generali w Polsce, a w latach 2010–2017 stał na czele zarządu UNIQA Polska. W ostatnich latach z pozycji członka zarządu wspierał rozwój m.in. Bacca i Promesa PLUS Broker. Do swoich osiągnięć zalicza także wiele innowacyjnych projektów rynkowych, np. ogólnopolski standard płatności terminalowych TubaPay.

Maciej Rudziński od początku kariery jest związany z rynkiem bankowym w segmencie bankowości korporacyjnej. To specjalista bankowości korporacyjnej z 24-letnim doświadczeniem, a od 20 lat menedżer odpowiedzialny za zespoły sprzedażowe oraz produktowe, zespoły analityków kredytowych i analityków danych w centrali, odpowiedzialnych za obsługę klientów bankowości korporacyjnej, szczególnie średnich i dużych korporacji.

Był związany z mBankiem (BRE Bank) i Citi Bankiem Handlowym. Od początków Alior Banku stworzył i zarządzał Centrum Biznesowym, przechodząc przez różne stanowiska, aby ostatecznie zająć stanowisko dyrektora Departamentu Dużych Firm. W PKO BP kierował Departamentem Klienta Korporacyjnego.

Skład zarządu TUW PZUW przedstawia się obecnie następująco:

  • Jakub Sajkowski – członek rady nadzorczej czasowo oddelegowany do pełnienia funkcji prezesa zarządu
  • Aneta Zawistowska – członkini zarządu
  • Jakub Papuga – członek zarządu
  • Grzegorz Krawiec – członek zarządu
  • Andrzej Jarczyk – od 17 czerwca p.o. prezesa zarządu
  • Maciej Rudziński – od 2 września członek zarządu.

(AM, źródło: PZU)