Anna Gałęzowska weszła do zarządu Polski Gaz TUW

0
1274

Kolejne zmiany w zarządzie Polski Gaz TUW. 7 sierpnia w skład organu została powołana Anna Gałęzowska. Od tego samego dnia piastuje ona również funkcję członka zarządu Polski Gaz Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie TUW na Życie.

Anna Gałęzowska jest związana z Polski Gaz TUW od samego początku jego istnienia, to jest od 2016 roku. Wówczas to objęła stanowisko dyrektora Biura Zarządu, zaś od października 2019 r. piastowała funkcję prokurenta. W grudniu tego samego roku została też dyrektorem Biura Zarządu w Polski Gaz TUW na Życie.

Anna Gałęzowska zastąpiła w składzie zarządu Andrzeja Zadrożnego. Wcześniej (19 czerwca) członkiem zarządu Polski Gaz TUW koordynującym jego pracę do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie na stanowisko prezesa towarzystwa został Jacek Gdański. Zastąpił on zawieszonego w pełnieniu obowiązków szefa ubezpieczyciela Zygmunta Kostkiewicza.

Anna Gałęzowska

Anna Gałęzowska jest związana z rynkiem finansowym od 2000 roku. Karierę zawodową rozpoczęła w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego), gdzie odpowiadała głównie za współpracę z Międzynarodową Organizacją Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) i zagranicznymi organami nadzoru. W latach 2007–2013 była dyrektorem Biura Zarządu i Kadr w PKO TFI, natomiast w  latach 2013–2016 współpracowała z Grupą Kapitałową PKP.

Anna Gałęzowska jest absolwentką Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim (bankowość, ubezpieczenia i finanse publiczne), a także studiów MBA Zarządzanie na Uczelni Łazarskiego. Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w zakresie Public Relations oraz studia podyplomowe dotyczące funduszy inwestycyjnych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Posiada certyfikat PRINCE2.

Artur Makowiecki
news@gu.home.pl