Asseco CE wesprze cyfrowo ekspansję Youplus

0
176

Spółka informatyczna Asseco Central Europe podpisała umowę o współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym Youplus Insurance International AG z Liechtensteinu na kolejne cztery lata. Dzięki temu będzie mogła kontynuować partnerstwa w obszarze rozwiązań IT w modelu Platform as a service (PaaS) dla nowo zakładanych towarzystw ubezpieczeń na życie pod marką Youplus na Słowacji, w Czechach i Austrii.

– Razem z Asseco, naszym partnerem strategicznym w obszarze IT, w roku 2019 wprowadziliśmy na rynek towarzystwo ubezpieczeń na życie Youplus w Czechach. Po bardzo udanym otwarciu w Czechach, w roku 2020 poszerzyliśmy jego funkcjonowanie na Słowację. Pomimo trwającej pandemii podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu naszych nowych inicjatyw biznesowych Youplus również na niemieckojęzyczne kraje europejskie i o dalszych inwestycjach w nasze możliwości cyfrowe. Długookresowa współpraca z firmą Asseco umożliwia dalszą rozbudowę naszej platformy ubezpieczeniowej o topowe rozwiązania IT i poszerzanie naszego zasięgu w Europie – wyjaśnia Martin Vogl, prezes zarządu Youplus Insurance International AG.

Asseco CE mogło spełnić wymogi Youplus Insurance International AG dzięki kompleksowemu rozwiązaniu informatycznemu w obszarze front-end i back-office pod nazwą IooX – Insurance out of the Box, wspierającemu digitalizację dokumentów i procesów ubezpieczeniowych przy wysokim stopniu elastyczności. Rozwiązanie front-end, wspierające automatyzację procesów, w tym underwritingu medycznego, zostało opracowane w bliskiej współpracy z Youplus jako narzędzie „szyte na miarę”, spełniające konkretne wymagania rynku lokalnego.

Celem firmy jest sukcesywna ekspansja do krajów niemieckojęzycznych, w czym będą ją wspierać rozwiązania technologiczne od Asseco CE.

– Podpisana umowa stanowi wyraz strategicznej współpracy między towarzystwem ubezpieczeniowym Youplus Insurance International AG a firmą Asseco, w której rolą Asseco jest implementacja rozwiązania IooX – Insurance out of the Box dla nowopowstających placówek towarzystwa Youplus w krajach niemieckojęzycznych (Austria, Niemcy, Szwajcaria) – potwierdza Jozef Klein, CEO i prezes zarządu Asseco Central Europe.

– Dzięki rozwiązaniom techniczno-ubezpieczeniowym Asseco umożliwiamy naszym klientom osiąganie ich celów biznesowych. Na każdym kroku procesu underwritingu, agentom oraz klientom towarzystwa ubezpieczeniowego umożliwiamy pełną cyfrową komunikację z ubezpieczycielem („full digital”), przy atrakcyjnym dizajnie interfejsu użytkownika („user friendly”) – podsumowuje Krzysztof Bondyra, dyrektor Insurance Business Unit Asseco Central Europe.

(AM, źródło: Asseco)