Assistance domowy zyskuje na popularności w małych ośrodkach

0
345

Z dwunastej edycji badania „Rynek usług assistance widziany oczami klientów” wynika, że 2/3 mieszkańców mniejszych miejscowości oczekuje od asystora organizowania pomocy w trudnych sytuacjach. Zdaniem ekspertów Mondial Assistance, widoczne są duże różnice w korzystaniu z usług pomocowych przez poszczególne grupy klientów – związane one są przede wszystkim z miejscem zamieszkania poszkodowanych.

– Na pierwszy rzut oka profile osób korzystających z assistance w miastach oraz na wsi wydają się być zbliżone – zarówno pod względem wykształcenia, jak i wieku. Główną różnicą jest wielkość gospodarstwa domowego, gdyż na wsi aż 86% korzystających z usług assistance zamieszkuje trzyosobowe i większe gospodarstwa domowe. Dla porównania, w miastach z takich gospodarstw pochodzi zaledwie co drugi konsument – komentuje Piotr Ruszowski, prezes Mondial Assistance.

Mieszkańcy wsi coraz chętniej korzystają z assistance domowego

Zainteresowanie assistance domowym w niewielkich miejscowościach wzrosło rok do roku o ponad 25%. Eksperci Mondial Assistance upatrują przyczyn takiej zmiany nie tylko w inflacji, ale również niewielkiej liczbie dostępnych fachowców.

– Brak specjalistów, który z roku na rok jest coraz bardziej zauważalny, w pierwszej kolejności uderza właśnie w mieszkańców mniejszych miejscowości – fachowcy mogą po prostu więcej zarobić w dużych miastach. Assistance domowe z bezgotówkową likwidacją szkód eliminuje ten problem – fachowiec jest zawsze dostępny, należy do bazy wykwalifikowanych specjalistów i nie trzeba na niego czekać dłużej niż kilka dni – komentuje Piotr Ruszowski.

Preferencje w likwidacji szkód

Zarówno w miastach, jak i na wsi zmalała liczba chętnych do otrzymywania środków finansowych w ramach odszkodowania. Obecnie już prawie 60% badanych mieszkańców miast preferuje uzyskanie kompleksowej pomocy w naprawie szkody. Do takiej formy pomocy rośnie również liczba chętnych na wsi. Obecnie już 54% ankietowanych z obszarów wiejskich postawiłoby na bezgotówkową likwidację szkód (+9 pp. r/r).

W miastach najczęściej zgłaszaną szkodą domową są zalania (71%), a awarie urządzeń elektrycznych, kradzieże czy uszkodzenia spowodowane gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi nie przekraczają 10% zdarzeń. Z kolei na wsiach, mimo iż zalania są nadal najczęściej zgłaszaną awarią, to stanowią zaledwie 41% szkód. Zdecydowane częściej niż w miastach są zgłaszane zniszczenia spowodowane burzami czy wichurami – odpowiadają one za blisko 30% wszystkich zgłoszeń. Ponadto ponad 10% szkód to awarie urządzeń elektrycznych oraz wyposażenia domu.

Home assistance najpopularniejsze wśród młodych

Assistance domowy najbardziej cenią osoby młode (18–29 lat) z obszarów wiejskich, gdzie blisko 60% respondentów uznało go za ważniejsze niż inne usługi pomocowe, takie jak assistance motoryzacyjny czy medyczny. Z kolei jedynie 43% młodych dorosłych z miast było tego samego zdania. W pozostałych grupach wiekowych, bez względu na miejsce zamieszkania, assistance domowy za atrakcyjną usługę uważał co drugi respondent.

(AM, źródło: Mondial Assistance)