Atradius: Sytuacja polskiego sektora stalowego jest satysfakcjonująca

0
437

Po wyjątkowo dobrej koniunkturze w trzech kwartałach 2018 roku, od dwunastu miesięcy rynek stalowy w Polsce odczuwa znaczące spowolnienie. Pomimo słabnącej koniunktury, sytuacja polskich przedsiębiorstw z branży stalowej i metalowej nadal jest satysfakcjonująca – wynika z raportu Market Monitor przygotowanego przez Atradius.

Z raportu wynika, że w ciągu ostatnich trzech lat branża metalowa w Polsce osiągnęła wzrost na poziomie 3,4%. W I półroczu 2019 roku produkcja stali spadła o 6% r/r. Po 9 miesiącach spadek wyniósł 8%. Za spadek produkcji w Polsce odpowiada przede wszystkim import taniej stali zza granicy – głównie z Azji Wschodniej, Rosji, Ukrainy i Turcji – oraz wysokie ceny energii i surowców.

Mimo to sytuacja polskich przedsiębiorców nadal jest satysfakcjonująca, ponieważ silny pozostaje popyt krajowy. Zwiększa się zapotrzebowanie na powierzchnie biurowe i budynki mieszkalne, branżę napędzają również wysokie wydatki publiczne na infrastrukturę, tj. drogi, kolej i sektor energetyczny. Dobrym prognostykiem jest fakt, że w 2019 roku liczba bankructw z sektora stalowego i metalurgicznego nie zwiększyła się, co oznacza, że branża stalowa, doświadczona cyklicznymi problemami w latach poprzednich, oczyściła się w pewnym stopniu z firm nieprzystosowanych do zmiennych warunków ekonomicznych. Nadal jednak widzimy potrzebę dokładnego analizowania sytuacji konkretnego kontrahenta oraz sektora, na którym działa – twierdzi Arkadiusz Taraszkiewicz, dyrektor regionalny ds. oceny ryzyka Atradius.

Według ekspertów, problematyczną kwestią dla polskich firm pozostaje system podzielonej płatności, mający na celu ograniczenie oszustw związanych z podatkiem VAT. Wśród przedsiębiorstw istnieje obawa dotycząca pogorszenia się płynności finansowej w związku z zamrożeniem środków na rachunku VAT.

Należy również zwrócić uwagę, że wysoka konkurencyjność oraz presja cenowa spowodowały, że marże polskich producentów i dystrybutorów stali oraz metali pogorszyły się. W ciągu najbliższych miesięcy spodziewamy się dalszych obniżek marż – mówi Arkadiusz Taraszkiewicz.

(AM, źródło: Havas)