Atradius: Wartość dodana branży spożywczej wzrośnie o 4%

0
436

Z najnowszego raportu Atradius z cyklu Market Monitor wynika, że polska branża spożywcza jest jedną z najsilniejszych w polskim przemyśle, a jej stabilny rozwój wynika z dużego popytu na rynku krajowym oraz rosnącego eksportu. Pozostaje jednak ona podatna na ryzyka związane z nawykami konsumentów, zmiennością cen towarów oraz w przypadku sektora mięsnego zagrożeniem epidemiologicznym w postaci afrykańskiego pomoru świń.

Według ekspertów Atradius, ryzyko w sektorze spożywczym w Polsce pozostaje na stabilnym poziomie. Branża jest jedną z najsilniejszych gałęzi krajowego przemysłu, a jej udział w unijnym sektorze spożywczym wynosi 9%. Rosnący popyt wewnętrzny oraz zapotrzebowanie eksportowe będą odpowiadać za wzrost wartości dodanej branży w 2020 roku o 4%.

– Należy jednak pamiętać, że konkurencja na polskim rynku żywności jest bardzo wysoka, zwłaszcza pod względem cen. Marże i zyskowność, mimo że dla większości firm są na ogół stabilne, generalnie pozostają na niskim poziomie. Na lepsze zyski mogą liczyć jedynie większe lub wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, podczas gdy wiele małych i średnich firm musi walczyć o przetrwanie. Dodatkowo, proces konsolidacji przebiega powoli, ponieważ wiele małych i rodzinnych firm niechętnie sprzedaje swoją działalność, a decyzja o tym często przychodzi za późno, np. gdy firma ma już poważne problemy z płynnością – zauważa Arkadiusz Taraszkiewicz, dyrektor regionalny ds. oceny ryzyka w Atradius. 

Eksperci Atradius zwracają uwagę, że sektor mleczarski w Polsce jest kontrolowany głównie przez cztery duże firmy i wykazuje stabilny wzrost, a wartość dodana urośnie o 5,6% w 2019 r. i 3,9% w 2020 r. Opóźnienia w płatnościach i należności nieściągalne w segmencie pozostają na niskim poziomie, co wskazuje na wysoką moralność płatniczą.

Średni czas płatności w polskim sektorze spożywczym wynosi 30 dni, a  poziom należności regulowanych po terminie jest wysoki. Większe firmy korzystają z przewagi i wymagają dłuższych terminów płatności od dostawców lub regulują zobowiązania po terminie zapadalności, by poprawić własne przepływy gotówki.

Według analityków, niewypłacalność w sektorze spożywczym wzrośnie o 3% zarówno na koniec 2019, jak i w 2020 roku, co dotknie przede wszystkim handel detaliczny artykułami spożywczymi i producentów czerwonego mięsa.

(AM, źródło: Havas PR Warsaw)