Atradius zarobił ponad 222 mln euro

0
473

W 2019 r. przychód Atradius z tytułu ubezpieczeń wzrósł o 6,7%, z 1648,5 mln euro w 2018 roku do 1759,5 mln euro dwanaście miesięcy później (6,1% przy stałych kursach wymiany walut). Rozwój w zakresie ubezpieczeń kredytów był stabilny w niemal każdym rejonie obszaru Azji, Wielkiej Brytanii i Irlandii, Północnej i Środkowej Europy oraz Ameryki Północnej, przy czym najsilniejsze stopy wzrostu odnotowano w ujęciu globalnym.

Atradius osiągnął współczynnik szkodowości na poziomie 42,8%, co wynika z mniejszej liczby dużych szkód w porównaniu z poprzednim rokiem. Wskaźnik kosztów wzrósł umiarkowanie do 35,9% (35,5% w 2018 r.). Ubezpieczyciel wyjaśnił, że wzrost ten jest wynikiem znacznych inwestycji w innowacje i rozwój technologiczny, mających na celu dalszą poprawę efektywności operacyjnej i doświadczenia klientów.

Wynik w zakresie ubezpieczeń i usług Atradius poprawił się o 21,3%, wzrósł do 325,4 mln euro z 268,3 mln euro w 2018 r. Zachowawczy portfel inwestycyjny spółki przyniósł 25,9 mln euro w trudnym otoczeniu i przy niskich lub ujemnych stopach procentowych oraz niestabilnych rynkach kapitałowych. Wynik po opodatkowaniu wzrósł o 12,4%, z 202,7 mln euro do 227,7 mln euro, odzwierciedlając wynik ubezpieczeniowy napędzany istotnym wzrostem przychodów, dobrym współczynnikiem szkodowości oraz dalszym obniżeniem wskaźnika kosztów. Dzięki rentownemu rozwojowi działalności oraz stabilnym zwrotom z inwestycji, wskaźnik wypłacalności spółki Atradius ponownie przekroczył poziom 200% na koniec 2019 r.

Firma oczekuje, że w 2020 r. wzrost gospodarczy będzie umiarkowany, ponieważ nadal utrzymują się napięcia w polityce handlowej, obciążające handel i działalność gospodarczą na świecie. Wzrost w strefie euro pozostanie na niskim poziomie, a w USA umiarkowany. Pomimo spowolnienia w Chinach, Azja nadal będzie motorem światowego wzrostu. Ogólne pogorszenie perspektyw w zakresie niewypłacalności, zwłaszcza w Zjednoczonym Królestwie i na rynkach wschodzących, powinno jeszcze bardziej zwiększyć popyt na produkty i usługi Atradius.

– Mimo że rok 2019 był pełen niepewności dla handlu międzynarodowego, to handel rósł, a połączenie tych czynników stworzyło silny popyt na nasze produkty i usługi. Perspektywy na rok 2020 wyglądają bardzo podobnie przy skromnym wzroście światowego PKB i wzroście liczby niewypłacalności. Oczekujemy, że zapewni to korzystne warunki dla dalszego wzrostu naszych dochodów – powiedział dyrektor generalny Atradius David Capdevila.

(AM, źródło: Centrum Prasowe PAP)