Aviva bezpieczna dzięki dywersyfikacji produktowej

0
425

Koncentracja biznesu Avivy w Europie i oczekiwany wzrost roszczeń z tytułu przerw w działalności odbiją się na zyskach ubezpieczyciela za 2020 r. Z drugiej strony pandemia Covid-19 skłoniła ubezpieczyciela do inwestowania w dywersyfikację portfela produktów i usługi cyfrowe, służące poprawie zasięgu rynkowego.

Jeśli dodatkowo wziąć pod uwagę silne kanały online, jakimi dysponuje Aviva, i umiejętne wykorzystanie technologii, firma znajduje się na dobrej pozycji, żeby poradzić sobie ze skutkami pandemii – oceniają analitycy Global Data.

Aviva posiada zdywersyfikowaną strukturę działalności, obejmującą większość linii. Działalność firmy skoncentrowana jest w Europie, skąd w 2018 r. pochodziło 72,7% składek.

Podczas gdy 25,9% składek Aviva zbierane we Włoszech wydaje się szczególnie zagrożone, 11% składek pochodzące z regionu Azji i Pacyfiku lepiej rokuje dla perspektyw wzrostu.

Pod względem linii ubezpieczeń Aviva ma również zdywersyfikowny portfel: 55% stanowią w nim ubezpieczenia na życie, 43% ubezpieczenia non-life i 2% ubezpieczenia zdrowotne.

– Segment życiowy Avivy odczuje niestabilność zwrotów z inwestycji wynikający z presji recesyjnej na gospodarki – komentuje Deblina Mitra, analityk ubezpieczeniowy w Global Data. – Segment non-life ubezpieczyciela jest zdominowany przez ubezpieczenia komunikacyjne i nieruchomości, stanowiące łącznie 88%. Są to stosunkowo bezpieczne linie, chociaż eksperci spodziewają się spadków zarówno roszczeń, jak i składek w komunikacji. Polisy ubezpieczenia od przerw w działalności będą największym zmartwieniem w dziale non-life ze względu na możliwy skokowy wzrost szkodowości.

AC