Aviva rośnie w biznesie życiowym

0
1043

2019 był udanym rokiem dla Aviva w Polsce. Grupa po raz kolejny wykazała zysk operacyjny na poziomie wyższym od odnotowanego w roku poprzednim. Jej udziałem był też wyraźny wzrost zysków netto, na co zapracowały głównie Aviva TUO i towarzystwa Santander-Aviva. Te ostatnie plus Aviva TUnŻ przyczyniły się z kolei do poprawy wyniku technicznego.

Ubiegłoroczny zysk operacyjny grupy Aviva w Polsce według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej wyniósł 954 mln zł, o 0,5% więcej niż w 2018 r. (949 mln zł). Wyższy o 20% zysk operacyjny wypracowały towarzystwa ubezpieczeniowe Santander Aviva. Z kolei Expander osiągnął w 2019 roku rekordowy zysk operacyjny, rosnąc rok do roku o prawie 20%. – Mam powody do satysfakcji, bo grupa Aviva w Polsce ma za sobą pomyślny rok, osiągając wzrosty w najważniejszych obszarach i szukając nowych możliwości rozwoju – zaznaczył Adam Uszpolewicz, prezes Avivy w Polsce.

Biznes życiowy

Działająca w biznesie życiowym Aviva TUnŻ zebrała 1936 mln zł – o 24 mln zł więcej niż w 2018 r. (1912 mln zł). Wartość nowego biznesu w ubezpieczeniach na życie w 2019 r. według dyrektywy Wypłacalność II wyniosła 314 mln zł i była o 13% wyższa niż w roku poprzednim (279 mln zł)*. – Kolejny raz zwiększyliśmy składkę brutto i wartość nowego biznesu w ubezpieczeniach na życie. W dużym stopniu to zasługa dobrego przyjęcia przez klientów i agentów nowego ubezpieczenia Twoje Życie, które wprowadziliśmy w połowie zeszłego roku. Jego atuty to duża elastyczność w dostosowaniu sum ubezpieczenia na życie i zdrowie do potrzeb klientów, rozbudowana część zdrowotna i profilaktyczna oraz część inwestycyjna jako opcja – powiedział Adam Uszpolewicz. – Rolą ubezpieczycieli staje się coraz bardziej wspieranie klientów w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym i zapewnianie środków na skuteczne leczenie. Pomagamy im poprzez ubezpieczenia – poważne zachorowanie, niezdolność do pracy w związku z ciężkim stanem zdrowia, świadczenie szpitalne, drugą opinię lekarza specjalisty, możliwość leczenia za granicą. Będziemy też widoczni poprzez kolejne akcje społeczne, promując badania kontrolne oraz zdrowy i ekologiczny sposób życia  – zadeklarował.

W 2019 r. Aviva TUnŻ wypłaciła klientom 1479 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto (1308 mln zł w roku poprzednim). Zysk netto uplasował się na tym samym poziomie co w poprzednim roku (588 mln zł), natomiast wyraźnie poprawił się wynik techniczny spółki, który wzrósł z 577 mln zł w 2018 r. do 629 mln zł w 2019 r. Koszty działalności ubezpieczeniowej zamknęły się kwotą 398 mln zł (391 mln zł w roku poprzednim).

Biznes majątkowy

Majątkowe Aviva TUO zebrało natomiast 457 mln zł składek brutto – o 14 mln zł więcej niż w 2018 r. (443 mln zł). – W ubezpieczeniach majątkowych zwiększyliśmy poziom składki brutto do 457 mln zł, rosnąc zwłaszcza w ubezpieczeniach gospodarczych (w tym OC dla firm), o ponad 50%. Istotne są też dla nas ubezpieczenia komunikacyjne i mieszkaniowe, które sprzedajemy przez kanał direct i agentów. Ubezpieczenia podróżne sprzedajemy online, coraz częściej przez MojąAvivę – wskazał Adam Uszpolewicz. – Jesteśmy wśród prymusów w branży, jeśli chodzi o wskaźnik COR, pokazujący rentowność portfela ubezpieczeń majątkowych. Wyniósł on 85,9% łącznie dla Avivy i Santander Aviva (87% w 2018 r. – AM) – dodał.

W ub.r. spadł wynik techniczny ubezpieczyciela, plasując się na koniec 2019 r. na poziomie 24 mln zł (27 mln zł rok wcześniej). Odwrotna sytuacja miała miejsce w przypadku zysku netto, który wzrósł z 25 mln zł w 2018 r. do 44 mln zł rok później. Aviva TUO wypłaciło 207 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto – o 43 mln zł mniej niż przed rokiem (193 mln zł). Natomiast koszty działalności ubezpieczeniowej wzrosły ze 163 mln zł do 166 mln zł.

Joint venture bancassurance

Z kolei towarzystwa Santander Aviva zebrały w sumie 524 mln zł składek – o 116 mln zł więcej niż w 2018 r. (408 mln zł). Prezes Avivy zdradził, że duży udział we wzroście miały ubezpieczenia kredytów gotówkowych oraz terminowe polisy na życie. Oba towarzystwa wypłaciły łącznie 96 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto (157 mln zł w roku poprzednim). Wynik techniczny uplasował się na poziomie 170 mln zł, wobec 146 mln zł w 2018 r., a wynik finansowy netto sięgnął 143 mln zł (120 mln zł rok wcześniej).

Coraz więcej szkód zgłaszanych przez serwis MojaAviva

Adam Uszpolewicz ujawnił też nieco szczegółów na temat dotychczasowych rezultatów funkcjonowania serwisu MojaAviva.

– W zeszłym roku 470 tys. naszych klientów skorzystało z serwisu online MojaAviva (330 tys. w 2018 r. – AM), realizując 104 tys. transakcji obsługowych i zakupowych. Klienci coraz chętniej zgłaszają i likwidują szkody online, dzięki czemu łatwiej i szybciej otrzymują odszkodowania. Przykładowo, 80% szkód w ubezpieczeniach szkolnych NNW trafia do nas poprzez MojąAvivę, co jest ogromnym usprawnieniem. MojaAviva to jedna z naszych najlepszych innowacji, dzięki której staliśmy się cyfrowym ubezpieczycielem – powiedział prezes.

400 dużych firm wybrało PPK Avivy

Wspomniał też o działalności grupy w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych. – Blisko 400 dużych firm wybrało naszą ofertę PPK, co daje nam 5. miejsce na tym rynku pod względem aktywów (na koniec stycznia 2020). Obecnie prowadzimy rozmowy i wdrażamy PPK w średnich firmach. Dzięki naszej współpracy z czołowymi dostawcami programów kadrowo-płacowych – Comarchem i Sage – pracodawcy mogą przekazywać dane bezpośrednio poprzez interfejs do programu obsługującego PPK, co jest dużym ułatwieniem i obniża koszty – przekazał Adam Uszpolewicz.

***

*Dane przed audytem.

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl